DEN HAAG - De Rooms-Katholieke Kerk vervangt Hulp & Recht door een nieuw, niet-kerkelijk meldpunt voor seksueel misbruik.

Ook de hulpverlening aan slachtoffers wordt grondig gereorganiseerd. Dat heeft de commissie-Bandell vrijdag bekendgemaakt.

De commissie, onder leiding van oud-burgemeester Ronald Bandell, werd begin dit jaar door de kerk gevraagd orde te scheppen binnen het katholieke meldpunt Hulp & Recht omdat het niet met de honderden misbruikmeldingen uit de voeten kon.

''Ruim vierhonderd melders wachten al geruime tijd op een afhandeling van hun klacht'', aldus Bandell.

Volgend jaar

Klachten die dateren uit 2010 moeten eind van dit jaar afgehandeld zijn. Klachten die dit jaar zijn binnengekomen moeten volgend jaar zijn afgehandeld.

De hulpverlening aan slachtoffers zal geregeld worden door een nieuwe instantie onder de naam Platform Hulpverlening na seksueel misbruik in de RK Kerk onder voorzitterschap van professor en psychotherapeut Wim Wolters.

Hij gaat psychologen en psychotherapeuten verzamelen die de klachten bekijken en ze zo snel mogelijk doorverwijzen.

Klachtencommissie

Ook komt er een nieuwe klachtencommissie. De commissie die misbruikmeldingen voorheen afhandelde, de Beoordelings- en AdviesCommissie (BAC) verdwijnt.

Oud-president van het gerechtshof in Den Bosch Wiel Stevens gaat de nieuwe klachtencommissie leiden en gaat op zoek naar een mix van juristen, rechters en psychologen.

Hij brengt over dossiers van melders advies uit aan bisschoppen en oversten. Het advies is niet bindend ''maar als bisschoppen willen afwijken, stap ik op'', aldus Stevens. De argumentatie van kerkbestuurders om af te wijken van het advies van de klachtencommissie zal bovendien worden gepubliceerd.

Voorrang

Volgens Bandell zijn er nog honderd vermeende daders van seksueel misbruik in leven. De klachten die betrekking hebben op hen worden, krijgen voorrang.

Als slachtoffers behoefte hebben aan professionele bemiddeling, is dat mogelijk, aldus professor Wolters. Slachtoffergroepen hebben meerdere keren laten weten dat er behoefte is aan confrontaties tussen slachtoffers en daders onder begeleiding van professionele mediation.

Vergoedingen aan slachtoffers zullen volledig door bisdommen of religieuze ordes of congregaties worden betaald, aldus de Bandell-commissie.