AMSTERDAM - Vier rechters worden komende week woensdag en donderdag als getuige gehoord over de vervanging van drie Haarlemse rechters in een procedure van projectontwikkelaar Chipshol tegen Schiphol.

Chipshol meent dat de wissel vlak voor de uitspraak voor het bedrijf erg nadelig heeft uitgepakt.

De zaak draaide om een conflict over de bebouwing van het Groenenbergterrein in de omgeving van Schiphol.

De drie Haarlemse rechters veroordeelden Schiphol in 2005 tot het betalen van een schadevergoeding aan Chipshol. Toen de rechters in 2007 de hoogte van de vergoeding zouden bepalen, werden zij vervangen door nieuwe rechters.

Schadevergoeding

In 2008 veroordeelden de nieuwe rechters Schiphol tot een schadevergoeding van 16 miljoen euro, omdat Chipshol door een bouwverbod haar bouwplannen vlakbij de luchthaven niet kon realiseren. Chipshol wilde bedrijfspanden en kantoorgebouwen op het Groenenbergterrein zetten.

Schiphol vreesde voor de vliegveiligheid als de plannen zouden doorgaan en vroeg de staatssecretaris van Verkeer de bouwmogelijkheden te beperken. Die legde toen een bouwverbod op.

Chipshol stelde door het verbod schade te hebben geleden en vorderde bij de rechtbank een schadeloosstelling van 97,2 miljoen euro. De uitspraak was een tegenvaller voor het bedrijf.

Achter de schermen

Chipshol wil weten wat zich achter de schermen heeft afgespeeld bij de rechtbank in Haarlem. Een van de te horen getuigen is de president van de rechtbank in Den Haag, Frits Bakker, die woensdag aan de tand wordt gevoeld.

Bakker was tijdens de vervanging president van de rechtbank in Haarlem. Volgens Chipshol heeft Bakker nooit een aanvaardbare verklaring voor de vervanging gegeven. Het bedrijf gelooft niet dat het ''een gangbare roulatie" betrof, zoals Bakker zou hebben gezegd.

Ook rechter Nol Monster, die tot het vervangen rechterstrio behoorde, zijn opvolger Douwe Ruitinga en sectorvoorzitter M. Smit worden gehoord.

Vervroegd pensioen

Eerder dit jaar en eind vorig jaar werden al enkele (voormalige) rechters gehoord over een zaak van Chipshol - om grond rond Schiphol - die werd behandeld door voormalig rechter Hans Westenberg.

De projectontwikkelaar stelt door een uitspraak van Westenberg in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt.

Westenberg is inmiddels met vervroegd pensioen. Een andere voormalige rechter, NMa-topman Pieter Kalbfleisch, ging in april naar aanleiding van de zaak voor onbepaalde tijd met verlof.