AMSTERDAM - De onderwijsinspectie heeft ingegrepen bij de Rotterdamse kunstopleiding Codarts.

Het onderwijs zou ondermaats zijn en personeel zou worden geschoffeerd en geïntimideerd.

De inspectie is een vooronderzoek begonnen naar aanleiding van een uitgebreid dossier over diplomafraude, belangenverstrengeling en een verziekte werksfeer bij Codarts.

Dat blijkt uit interne documenten van Codarts, waar onder meer het hoog aangeschreven Rotterdams Conservatorium en de Rotterdamse Dansacademie deel van uitmaken. Het dossier dat aan de inspectie is overgedragen is in handen van de Volkskrant.

Gesprek

In het dossier staat onder meer dat door het functioneren van de voorzitter van het college van bestuur in de afgelopen elf jaar het onderwijs steeds slechter presteert. 'Het onderwijs is onder de maat', zo staat in een vertrouwelijk verslag van een gesprek tussen een zegsman van een groep medewerkers en oud-personeelsleden van Codarts en de inspectie.

In het verslag, dat dateert van maart van dit jaar, wordt ook melding gemaakt van 'intimidatie en schoffering' van personeel en van 'belangenverstrengelingen bij aanbestedingen, contracten en personeelsbeheer'.

Verder wordt gesproken van een slecht functionerende raad van toezicht, een niet goed functionerende examencommissie en van dun onderbouwde samenwerkingsrelaties die het bestuur 'lucratieve reisjes' opleveren.

Voorzitter

Veel van de klachten hebben betrekking op het functioneren van de voorzitter van Codarts, Jikkie van der Giessen. De oud-cultuurwethouder van Amsterdam leidt de onderwijsinstelling sinds 1999. Zij zou de school in haar greep hebben waardoor klachten over haar bestuursstijl en manier van zaken doen onder de pet zijn gebleven.

Bij Codarts werken ongeveer 340 mensen. Een groot aantal bekende dansers, choreografen en musici is verbonden aan de Rotterdamse kunsthogeschool.