RIJSWIJK - Het gebrek aan weerbaarheid bij de politie in Nederland kost de organisatie tussen een kwart en een half miljard euro.

Politiemensen krijgen vaak geestelijke en/of lichamelijke problemen door het zware werk dat ze moeten doen. Dat veroorzaakt uitval en het kost inspanning en geld om de dienders weer gezond en fit te krijgen.

Dat blijkt uit een nog niet openbaar gemaakt onderzoek dat in opdracht van de top van de politie, de Raad van Korpschefs, is uitgevoerd. Het ANP beschikt hierover.

In totaal is er bij ruim een kwart van de politiemensen sprake van verminderde weerbaarheid, blijkt verder uit de analyse.

''Naast hun persoonlijk leed en dat van betrokkenen uit hun omgeving, heeft deze situatie grote invloed op het goed functioneren van de politieorganisatie als geheel’’, concluderen de onderzoekers.

Hoog risicoberoep

De eerste stap voor oplossingen en een passende aanpak van dit grote probleem is erkenning van het politiewerk als een hoog risicoberoep. Dat vraagt om erkenning door de politiek en de leidinggevenden van de politie, stelt het rapport.

''Juist nu er een ingrijpende structuurwijziging plaatsvindt bij de politie, bestaat het risico dat de aandacht voor de problemen met de weerbaarheid beperkt zal zijn’’, waarschuwen uitvoerders van het onderzoek.

Drie directe acties

De onderzoekers zeggen dat er bij de politie drie directe acties moeten worden ingezet. Allereerst moet de politie meer op mentale weerbaarheid selecteren. Verder moeten chefs op de werkvloer mentale problemen sneller leren herkennen en aanpakken. Ook moet er een laagdrempelige professionele opvang voor politiemensen komen.

Om het gebrek van weerbaarheid binnen de politie structureel te tackelen, is een wetenschappelijk onderzoek nodig om inzicht in de oorzaken te krijgen. Daarna moet er een ‘samenhangend’ programma voor de mentale versterking binnen de politie komen, vinden de samenstellers van het rapport.

Schokkend

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP vindt de uitkomst van het onderzoek ''schokkend’’. ''De situatie is zelfs veel erger dan wij dachten en wij waarschuwen al jaren’’, benadrukt hij. Wij gaan minister Opstelten vragen om met spoed in te grijpen.’’

Eén van de belangrijkste oorzaken is volgens de vakbondsman de behoorlijk hoge gemiddelde leeftijd bij de politie. ''De mensen hebben al heel wat meegemaakt en geïncasseerd en er heerst geen cultuur om hulp te vragen’’, concludeert Van de Kamp.

Fors probleem

Een woordvoerster van de Raad van Korpschefs erkent dat er een ''fors probleem’’ is. Volgens haar is de politietop nu samen met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en de politiebonden aan het overleggen over snelle maatregelen en ingrepen voor de langere termijn. De situatie moet structureel worden verbeterd, vindt de politietop.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) moet snel gaan investeren in de weerbaarheid van politiemensen. Nu levert de agressie en geweld waarmee agenten in hun werk te maken krijgen nog zoveel stress op dat er te veel dienders ziek thuis komen te zitten.

Dat zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken donderdag in een reactie op een rapport waaruit blijkt dat het gebrek aan weerbaarheid van politiemensen veel geld kost. Kuiken wil dat de minister dit onderzoek snel naar de Tweede Kamer stuurt en duidelijk maakt wat voor actie hij gaat ondernemen. De nazorg voor politiemensen die met geweld te maken krijgen zou net zo goed moeten zijn als de zorg voor militairen die in actie zijn geweest.

PvdA

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken donderdag in een reactie op het rapport dat Opstelten snel moet gaan investeren in de weerbaarheid van politiemensen. Nu levert de agressie en geweld waarmee agenten in hun werk te maken krijgen nog zoveel stress op dat er te veel dienders ziek thuis komen te zitten.

Kuiken wil dat de minister dit onderzoek snel naar de Tweede Kamer stuurt en duidelijk maakt wat voor actie hij gaat ondernemen. De nazorg voor politiemensen die met geweld te maken krijgen zou net zo goed moeten zijn als de zorg voor militairen die in actie zijn geweest.