DEN HAAG - Agenten hebben geprobeerd registratie van incidenten in het computersysteem van de politie te vermijden omdat ze het systeem omslachtig vinden.

Ze deden dat soms door vergrijpen als lichter aan te merken dan ze werkelijk waren. Daardoor konden ze met een boete worden afgedaan en hoefden ze niet in het systeem te worden ingevoerd.

De Algemene Rekenkamer schrijft in een rapport dat donderdag verscheen aanwijzingen te hebben dat agenten het computersysteem uit de weg gaan. Dit systeem, dat bijvoorbeeld is bedoeld om aangiften te registreren, is traag, omslachtig en sluit niet aan bij de taken waarvoor het bedoeld is.

Door de gebrekkige registratie is het overzicht van het aantal gepleegde misdaden niet compleet. De invoering van het nieuwe systeem heeft mogelijk ook geleid tot een daling van het aantal zaken dat bij het Openbaar Ministerie (OM) terechtkwam.

De burgemeesters die als korpsbeheerder te maken kregen met de invoering van het landelijke systeem hadden te weinig oog voor bruikbaarheid en kwaliteit. Zij waren vooral bezig met een snelle invoering omdat er anders een landelijke politie dreigde.

Eigen manier

Korpschefs hebben hun agenten niet goed voorbereid op de nieuwe software en hielden ook allemaal vast aan hun eigen manier van werken. Daardoor waren er 26 versies van het systeem dat gaat over handhaving.

Daar kwam nog eens bij dat er niemand was die de korpsen kon dwingen hun systemen te harmoniseren. De minister van Binnenlandse Zaken, die toen nog verantwoordelijk was voor de politie, hield zich te veel op afstand.

De huidige minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) wijst erop dat zijn voorgangers wel te maken hadden met een regionaal georganiseerde politie. Met de nationale politie die Opstelten nu aan het invoeren is, krijgt de landelijke korpsleiding de regie in handen over de ICT.

SP

De SP wil dat de Tweede Kamer onderzoekt welke korpsbeheerders aan te spreken zijn op het falende computersysteem en wat er tegen hen gedaan kan worden. Ook moet dan duidelijk worden hoeveel het systeem precies heeft gekost.

Voor korpschefs die de fout zijn ingegaan moet geen plaats meer zijn in de nieuwe politieorganisatie, vinden de socialisten.