AMSTERDAM - De openbaarvervoerbedrijven GVB, HTM en RET spannen een kort geding aan om de staking van volgende week woensdag in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam te voorkomen.

Het kort geding van GVB en HTM dient vrijdag in de Amsterdamse rechtbank. De zaak van de RET dient maandag. De rechter doet in beide zaken naar verwachting direct uitspraak, zegt een GVB-woordvoerder.

"Dit zou de vijfde actie zijn. We willen van de rechter horen of de acties wel proportioneel zijn", licht de zegsvrouw toe. "Reizigers zijn al meerdere malen de dupe geweest." De ov-bedrijven zeggen het doel van de acties te begrijpen, maar staan niet achter het middel staking.

Spitsuren

Medewerkers van GVB, RET en HTM willen woensdag weer actievoeren tegen de bezuinigingen en de plannen van het kabinet om het openbaar vervoer verplicht aan te besteden. In tegenstelling tot de recente 24 uursstakingen wordt het werk deze keer na de ochtendspits neergelegd.

Het is de bedoeling dat het personeel van GVB, HTM en RET 29 juni naar het Binnenhof gaat om te demonstreren tegen de kabinetsplannen.

Reizigers ondervinden naar verwachting overlast tussen 09.00 en 15.00 uur, zegt de GVB-woordvoerder. Eerder had Abvakabo FNV gemeld dat het openbaar vervoer die dag in de spitsuren gratis is, maar dat is na overleg geschrapt.

Volgens de vakbonden verdwijnen door de aangekondigde maatregelen tientallen bus-, tram- en metrolijnen en neemt de kwaliteit van de dienstverlening af. Ook worden honderden gedwongen ontslagen verwacht. Personeel van de bedrijven voerden in februari, april en mei ook al actie.

Brandbrief

Zowel de burgemeesters als de wethouders van de drie steden hebben een brandbrief gestuurd naar minister Schultz van Haegen (Infrastructuur). Zij stellen dat het leven in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam wordt ontwricht als het kabinet de geplande bezuinigingen doorzet.

''Het sociale leven, de economische vitaliteit, het culturele leven en de openbare veiligheid zijn geënt op de beschikbaarheid van een openbaarvervoernetwerk’’, schrijven zij. Volgens de wethouders, die net als de minister VVD'ers zijn, schaden de plannen de economie in die regio's enorm. ''De plannen zijn disproportioneel, niet inhoudelijk onderbouwd.''