DEN HAAG - Criminele jongeren moeten worden getest op intelligentie om vast te stellen of sprake is van een lichte verstandelijke beperking, zodat de aanpak daarop kan worden afgestemd.

Dat stelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in een advies aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Veiligheid en Justitie.

Volgens de raad zijn de problemen van deze groep jongeren ernstig en is hij oververtegenwoordigd in het justitiële systeem.

Vooral onder de jongeren met jeugd-tbs en veelplegers komt een licht verstandelijke beperking vaker voor.