AMSTERDAM - De sociaaleconomische positie van de veertig Vogelaarwijken is tussen 1999 en 2008 nauwelijks veranderd.

Wel is de etnische samenstelling er gewijzigd: de autochtone middenklasse verliet de aandachtswijken en maakte plaats voor niet-westerse migranten uit de middenklasse.

Dat blijkt uit het rapport Wonen, wijken en interventies, krachtwijkenbeleid in perspectief van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Volgens het rapport hebben de uitbreiding van groen of de aanwezigheid van sport- en speelvoorzieningen nauwelijks effect op de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken.

Een mogelijke verklaring voor deze onverwachte conclusie van het SCP is dat hierdoor ook mensen van buitenaf naar de wijk trekken die voor overlast zorgen.

Nieuwbouw

Sloop en nieuwbouw draagt wel bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de probleemwijken. Als sociale woningen worden vervangen door koopwoningen neemt de criminaliteit en onveiligheid het sterkst af. Dit bevordert bovendien de sociale cohesie in de wijk.

De aanwezige middenklasse in krachtwijken ondervinden doorgaans weinig hinder van de problemen die in hun woonomgeving spelen, concludeert het SCP. Dat komt omdat zij zich nauwelijks met de wijk en hun medewijkbewoners verbonden voelen.

Vogelaar

De veertig krachtwijken werden in 2007 aangewezen door toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Intergratie Ella Vogelaar. De overheid stak veel geld in de aanpak van deze wijken.

Het SCP meldt dat in 2013 nogmaals in kaart wordt gebracht wat de effecten van het krachtwijkenbeleid zijn geweest op de leefbaarheid en de bevolkingssamenstelling.