BELGRADO - De aanklager van Eulex, de missie van de Europese Unie in Kosovo, is een onderzoek begonnen naar voormalig EU-gezant Pieter Feith.

De Servische omroep B92 meldde maandag dat de Nederlandse diplomaat wordt verdacht van het uitoefenen van ongeoorloofde invloed op de raad van bestuur van de centrale bank van Kosovo.

Bij de benoeming van een nieuwe gouverneur van de bank zou Feith hebben gelobbyd voor de Albanese Kosovaar Gani Grgurija. Dankzij zijn bemoeienis zou Grgurija de functie ook hebben gekregen.

De 66-jarige Feith was tot 1 mei de speciale EU-vertegenwoordiger in Kosovo. Feith fungeerde als een van de belangrijkste adviseurs van de EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton, met vergaande bevoegdheden. Zo mocht hij in Kosovo corrupte ambtenaren en politici ontslaan, wetten buiten werking stellen en andere besluiten van de regering ongedaan maken.

In Brussel heerst verdeeldheid over het beleid ten opzichte van Kosovo. Zo hebben 5 van de 27 EU-lidstaten de zelfstandigheid van Kosovo nog steeds niet erkend. Die verdeeldheid heeft er onder meer toe geleid dat er nog geen opvolger van Feith is benoemd.