ROTTERDAM - Het is menens in Rotterdam als het gaat om leerlingen die wel studiefinanciering ontvangen maar vaak niet naar school komen.

De vijf grote schoolbesturen in het vmbo en mbo in Rotterdam hebben zich verenigd in de Coöperatie Rotterdams Offensief om het schoolverzuim aan te pakken.

Dat staat in het programma Aanval op uitval, het tweede deel van het Rotterdams onderwijsbeleid tot 2014, dat onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) maandag samen met de vijf schoolbesturen presenteert.

Was het eerste deel vooral gericht op het verhogen van de onderwijsresultaten in het primair- en voortgezet onderwijs, nu richt het zich vooral op vmbo en mbo.

Maatregelen

Tussen de gemeente en de coöperatie van scholen, waaronder het Zadkine en het Albeda College, is afgesproken jaarlijks 10 procent minder schooluitvallers te noteren. Die daling moet met verschillende maatregelen worden ingezet.

''Daarom doet ook het vmbo mee, omdat het bij leerlingen nogal eens misgaat bij de overstap naar het mbo'', licht De Jonge toe.

Zo komen er tussentijdse instroommomenten voor leerlingen in het mbo. ''Een opleiding met slechts een of twee instroommomenten kan funest zijn voor de motivatie van een leerling en leidt tot tijdverspilling'', staat in het aanvalsplan.

Verkeerde beroepskeuze

Leerlingen die bij nader inzien een verkeerde beroepskeuze maken, gaan niet thuis op de bank zitten maar worden direct aangespoord een andere keuze te maken en dus weer terug in de schoolbanken te komen.

''Dat betekent dat we de uitgangspunten in het beleid ook strakker moeten vertalen in de praktijk. Als een jongere zonder diploma een uitkering komt aanvragen, moeten we aan het loket dus nee verkopen. Daarin moeten we steviger en stelliger worden'', zegt De Jonge.

Tenslotte breidt Rotterdam het aantal wijkscholen uit van 200 naar 700 plekken. Daar krijgen jongeren met complexe problemen een gecombineerde aanpak van zorg, onderwijs en werk, met als doel hen uiteindelijk terug te kirjgen in het onderwijs of aan een baan te helpen.