DEN HAAG - Het CDA is bezorgd over de bezuinigingsplannen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) op de kinderopvangtoeslag.

Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van de regeringspartij zei maandag ''niet op voorhand'' te kunnen instemmen met de plannen van Kamp.

Hij wijs erop dat vanaf 2013 niet meer alle ouders ervan verzekerd zijn dat een derde van de kosten voor de kinderopvang wordt vergoed via een werkgeversbijdrage en zij duurder uit zijn.

Van Hijum spreekt van ''contractbreuk''. Het raakt in zijn ogen aan de basisafspraak dat de overheid, ouders en werkgevers ieder een derde van de kinderopvangkosten voor hun rekening nemen.

Getroffen

Volgens de CDA'er worden weliswaar hogere inkomens, vanaf 90.000 euro, getroffen. ''Maar het gevolg zal zijn dat ook hier stellen de afweging maken: op deze manier loont het niet om allebei te werken of om meer te gaan werken.''

Donderdag is een debat in de Kamer gepland met Kamp over de kinderopvangtoeslag. Toen de VVD-minister begin juni zijn bezuinigingsplannen bekend maakte, kondigde regeringspartner CDA al direct aan een fundamenteel debat te willen over het (deels) wegvallen van de werkgeversbijdrage voor sommige ouders.

Kritisch

Ook de grootste oppositiepartij, PvdA, was meteen kritisch. PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer zei evneens te vrezen dat stellen met hogere inkomens vaker de afweging zullen maken dat een van de partners dan maar niet of minder gaat werken. Terwijl met de vergrijzing het juist de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan.

Het CDA vindt wel dat Kamp in zijn bezuinigingsplannen goed heeft gelet op de effecten op de koopkracht en arbeidsparticipatie van lagere en middeninkomens.

Alternatieven

Volgens Van Hijum kan de minister dan ook verder met zijn plannen voor het komend jaar. Maar hij vindt dat bij de bezuinigingen vanaf 2013 nog eens goed moet worden gekeken of er geen alternatieven zijn.

Zo zou onderzocht kunnen worden of de koppeling tussen de kinderopvangtoeslag en het aantal gewerkte uren niet scherper kan. In de huidige plannen kunnen ouders volgens het CDA-Kamerlid nog steeds ''heel veel meer uren in rekening brengen dan ze werken''.

Twijfels

SP en GroenLinks reageren blij op de opstelling van het CDA. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent heeft nog wel twijfels: ''Het gaat mij om de arbeidsparticipatie van alle inkomensgroepen. Ik vrees dat de rekening van het CDA-voorstel bij de lage en de lage middeninkomens wordt neergelegd.''