ROTTERDAM - Meerderjarige mbo-scholieren die langdurig spijbelen, lopen vanaf het nieuwe schooljaar de kans dat hun studiefinanciering wordt stopgezet.

Het ministerie van Onderwijs wil dat ROC's die mogelijkheid beter gaan benutten.

Rotterdam is de eerste gemeente die dit streng wil doorvoeren om zo het probleem van de vroegtijdig schoolverlaters aan te pakken.

Dat maakte het ministerie maandag bekend.Het Rijk wil deze kabinetsperiode het aantal vroegtijdig schoolverlaters terugbrengen van bijna 40.000 naar 25.000 per jaar.

Schoolverzuim

Het zijn vooral 18- en 19-jarige mbo-leerlingen die zonder diploma van school komen. ''Schoolverzuim is een voorbode op schooluitval.

Een goedwerkend verzuimloket is daarbij belangrijk, maar ook het optimaal gebruik van bestaande regelingen'', aldus onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA).

Straffen

Van de mogelijkheid om scholieren te straffen door de studiefinanciering stop te zetten, werd tot nog toe weinig gebruik gemaakt. Van Bijsterveldt wijst vooral de ROC’s er op dat zij leerlingen die veel van school wegblijven, financieel moeten aanpakken.

Dat is ook de enige manier om het probleem van het vroegtijdig school verlaten aan te pakken, omdat meerderjarige scholieren niet meer onder de leerplichtwet vallen.

Pilot

In Rotterdam begint de pilot op twee ROC’s en mogelijk ook op een zogeheten wijkschool. Hiervoor moet wel de verzuimregistratie via het digitaal verzuimloket op orde zijn.

De ROC’s gaan hun leerlingen na één dag afwezigheid al wijzen op de consequenties van langdurig schoolverzuim. ''Studiefinanciering is geen op-de-bank-hangsubsidie'', meent de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA).

Belang

Hij vindt het van groot belang dat dit instrument wordt ingezet om jongeren aan te sporen hun diploma te halen. ''Scholieren die vroegtijdig van school gaan, hebben veel minder kans op een goede baan en zijn vaak afhankelijk van een uitkering’’, aldus De Jonge.

''Op die manier is de aanval op schooluitval ook een aanval op jeugdwerkloosheid."

Rotterdam

De Regionale Opleidingscentra (ROC's) in Rotterdam hebben hoge verwachtingen van de dreiging de studiefinanciering van leerlingen stop te zetten als zij te veel spijbelen. Eerder hielp ook al de dreiging te korten op de kinderbijslag als kinderen te lang van school zouden wegblijven.

Dat zegt een woordvoerder namens de scholen in Rotterdam. Hij spreekt van een unieke samenwerking tussen de scholen en de gemeente.

''Als een leerling er een uur niet is, wordt hij of zij direct gebeld. Als diegene er 16 uur niet is, gaat er een brief naar de ouders, leerplichtambtenaar en de verzuimcoördinator’’, licht de woordvoerder toe.

Stok

Hij zegt dat een stok achter de deur wel helpt. ''De eerder aangekondigde maatregel om kinderbijslag in te houden als een kind te veel verzuimt, is nooit uitgevoerd omdat het niet nodig was.’’

Dat er geen goede verzuimregistratie bestond, heeft volgens de woordvoerder verschillende oorzaken. Hij noemt onder meer het anoniemer worden van de scholier door de schaalvergroting in het onderwijs.

MBO-raad

''Het is een goed initiatief dat de overheid probeert schoolverzuim onder meerderjarige mbo'ers terug te dringen, maar ik betwijfel of het zal lukken.’’

Dat is de reactie van Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, op de plannen om langdurige spijbelaars in Rotterdam te korten op hun studiefinanciering.

Het gaat specifiek over de groep van 18- en 19-jarigen en juist daar ligt het knelpunt, aldus Van Zijl. ''Dit is de moeilijkste groep. Ze zijn niet meer leerplichtig, ze zijn dus niet te dwingen om naar school te gaan en de meesten laten zich niet de les lezen.’’

De laatste jaren is het schoolverzuim onder mbo'ers al gedaald van 70.000 naar 40.000 per jaar. ''Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de grootste daling heeft plaatsgevonden onder de scholieren die jonger zijn dan 18. De 18-plussers zijn een moeilijke groep.’’