DEN HAAG - Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw gaat maandag naar Zeeland om een toelichting te geven op het kabinetsbesluit om de Hedwigepolder níet en de Schorer- en Welzingepolder nabij Vlissingen wél onder water te zetten.

Bleker praat in café Het Verdronken Land in Nieuw-Namen met Zeeuwse provincie- en gemeentebestuurders, natuurverenigingen en belangengroeperingen. De bijeenkomst is openbaar.

Het onder water zetten van de Hedwigepolder staat in een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen, als compensatie voor de natuurschade als gevolg van het verder uitdiepen van de Westerschelde.

Negatief

De Vlaamse president Kris Peeters reageerde vrijdag negatief, maar is wel bereid het alternatief te bekijken. Bleker moet ook de Europese Commissie nog overtuigen van zijn voorstel.

Het alternatieve plan kost 35 miljoen euro extra en biedt daarnaast ook nog niet de beloofde 300 hectare natuurherstel.

De reacties waren vrijdag gemengd. Tevredenheid is er in de Tweede Kamer bij coalitiepartijen VVD en CDA, scepsis is er bij de oppositie. De Zeeuwse Milieu Federatie betwijfelt of buitendijks herstel mogelijk is.