AMSTERDAM – De kwaliteit van het Nederlandse open zwemwater is in 2010 verslechterd in vergelijking met het voorgaande jaar. Uit de jaarlijkse inspectie van de European Environment Agency (EEA) blijkt dat er in 2010 minder zwemplekken aan alle eisen voldeden.

Het zwemwater werd getest op de aanwezigheid van verschillende bacteriën. Vooral binnenwateren zoals meren en rivieren voldeden lang niet altijd aan alle wettelijke vereisten.

Open zwemwater in het binnenland voldeed in 84,3 procent van de tests aan de gestelde eisen. Dat is een teruggang van 7,9 procent ten opzichte van 2009. Zwemwater aan de kust voldeed in 92,2 procent aan de wettelijke vereisten, 3,4 procent minder dan in 2009.

Onderstaand kaartje geeft alle 669 zwemplaatsen in Nederland weer. Buitenzwembaden en door mensen aangelegd water zijn bij deze inspectie niet meegenomen. Klikken op de iconen geeft extra informatie over het zwemwater. Alle gebruikte gegevens zijn hier te vinden.

De EEA maakt gebruik van verschillende categorieën. Zwemwater dat zowel aan de wettelijke vereisten als aan de strenge kwaliteitsrichtlijnen voldoet is groen weergegeven.

Geel zijn de plekken die wel aan de wettelijke vereisten voldoen maar niet aan de kwaliteitsrichtlijnen. In rood weergegeven zijn de plekken die niet voldoen aan de wettelijke vereisten. Zwemplekken die niet of onvoldoende zijn getest, zijn grijs. Vijf zwemplekken zijn in 2010 gesloten, zij hebben een apart icoon gekregen.

Duidelijke verbetering

Sinds 2002 was er een duidelijke verbetering te zien in de kwaliteit van het zwemwater. Het aantal plaatsen waar het water niet alleen voldeed aan de wettelijke vereisten maar ook aan de kwaliteitsrichtlijnen, groeide. In 2008 nam het aantal plekken met uistekende waterkwaliteit echter weer af.

Rondom het IJsselmeer en Markermeer was de kwaliteit van het zwemwater vaak onder de maat. Met name de provincie Flevoland had hier veel last van. Bij meer dan een kwart van zwemplekken voldeed het water niet aan de wettelijke vereisten.

Ook op Europees niveau scoorde het Nederlandse binnenwater onder de maat. Van de 21 duizend geïnspecteerde wateren voldeed 92,1 procent van het kustwater aan de vereisten. Bij het binnenwater was dit 90,2 procent. 5,9 procent meer dan bij de Nederlandse meren en rivieren.