AMSTERDAM - De wrakingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag het wrakingsverzoek van de advocaten Jacques Takema en Natacha Harlequin in de zogeheten snelkookpanmoordzaak verworpen.

De raadslieden wilden andere rechters van het hof op de zaak, omdat de rechters die de zaak behandelen de schijn van vooringenomenheid zouden hebben gewekt.

Nu het wrakingsverzoek is verworpen, wordt het proces tegen de de verdachte in de zaak, Mehmet Y. (55), donderdag voortgezet.

Het advocatenduo baarde dinsdag opzien door niet alleen de behandelend rechters te wraken, maar vervolgens ook de wrakingskamer. Dit laatste verzoek werd dinsdag door weer een andere wrakingskamer reeds van de hand gewezen.

Inhoudelijk

Donderdag verwierp de wrakingskamer de bezwaren van de advocaten, omdat hun poging andere rechters op de zaak te krijgen vooral was ingegeven door het feit dat zij het niet eens waren met zaaksinhoudelijke beslissingen van het hof.

Taekema en Harlequin hebben twijfels over rapportages die deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut over de zaak hebben gemaakt.

De raadslieden hebben een onafhankelijk forensisch arts, Selma Eikelenboom, gevraagd een zogeheten quickscan van deze rapportages te maken. Eikelenboom zegt fouten te hebben ontdekt die tot een rechterlijke dwaling zouden kunnen leiden.

Partijdigheid

Het hof wilde niet, zoals de advocaten hadden verzocht, meteen beslissen om Eikelenboom als deskundige te horen. Ook het verzoek om nog een andere getuige te horen werd niet per omgaande ingewilligd. Daarmee was naar de smaak van de raadslieden de schijn van partijdigheid gewekt.

De snelkookpanmoord draait om de moord op de broer van Mehmet Y. in 1998. Y. zou hem in zijn woning in Haarlem hebben gedood. Het hoofd van het slachtoffer zou zijn uitgekookt in een snelkookpan.

Justitie verdenkt Y. tevens van de moord op zijn ex-vrouw, die in 2002 van de aardbodem verdween. Y. ontkent alle feiten en tekende beroep aan tegen zijn veroordeling, tot twintig jaar cel, door de rechtbank.