ROTTERDAM - De stad Rotterdam moet vanaf volgend jaar voor 180 miljoen euro extra bezuinigen. De jaren daarna, tot aan 2015 wordt er nog forser ingegrepen: 226 miljoen euro in 2013, 250 miljoen euro in 2014 en 257 miljoen euro in 2015.

Dat blijkt uit de zogeheten kaderbrief die het college van burgemeester en wethouders donderdag presenteerde. Al in de eerste vier maanden van dit jaar liep het tekort op naar 106 miljoen euro.

Dat financiële gat wordt dit jaar nog gedicht door onder meer geld uit de reserves te halen, maar in de jaren daarna moet extra worden bezuinigd om die reserves weer aan te vullen.

Oorzaak van de tegenvallers is volgens het college de ''aanzienlijke rijksbezuinigingen'', minder inkomsten uit bouwplannen en een sterke toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Om die klappen op te vangen wordt jaarlijks, behalve in 2012, ruim 130 miljoen euro gekort op de zogeheten Wet werk en bijstand. Dat betekent dat er minder geld beschikbaar komt om mensen weer aan het werk te krijgen.

Sport

Voor de Rotterdammers worden de tarieven voor afvalstoffenheffing en riolen een jaar eerder kostendekkend gemaakt. Wel blijven de investeringen gehandhaafd in sport, onderwijs, economie, duurzaamheid en de zogeheten stadsinitiatieven, ''maar wel een tandje minder'', aldus het college.

Het blijft verder investeren in Rotterdam Zuid en het Stadionpark waarover de plannen eind van het jaar worden verwacht.

Rotterdam Zuid

Het college kiest bewust voor een forse investering in Rotterdam Zuid, omdat de achterstanden er groot zijn. ''Voor de Rotterdamse economie worden structureel nieuwe banen gegenereerd in het Hart van Zuid en het Stadionpark. Ook de investeringen in de particuliere voorraad gaan een betekenisvolle bijdrage leveren'', staat in de kaderbrief.

Structureel moet dit honderden extra banen opleveren voor de Rotterdammers in het Hart van Zuid en Stadionpark.