MAASTRICHT - Maastricht moet overwegen om alle coffeeshops te sluiten.

Dat is de voornaamste aanbeveling van de Universiteit van Tilburg aan de gemeente vanwege de constatering dat drugsoverlast in de stad vooral komt door de gedoogde verkoop van softdrugs.

De universiteit presenteerde resultaten van haar onderzoek woensdag tijdens een vergadering van de raadscommissie algemene zaken.

Als sluiting van de coffeeshops niet kan, zou invoering van de wietpas soelaas kunnen bieden, aldus de onderzoekers.

Uit het buitenland

De veertien Maastrichtse coffeeshops ontvangen dagelijks ruim 10.500 bezoekers, becijferde het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. Jaarlijks zijn dat 3,8 miljoen bezoekers. Meer dan de helft van de bezoekers komt uit het buitenland (vooral België) en 41 procent uit Nederland.

Behalve de grote toestroom van drugstoeristen noemen de onderzoekers het soms zeer gewelddadige (verkeers)gedrag van honderden drugsrunners als oorzaak van de drugsoverlast.

Naar verwachting debatteert de raadscommissie op 22 juni over de uitkomsten van beide onderzoeken.

De gemeenteraad beslist na de zomer over de toekomst van de coffeeshops, als ook de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de mogelijkheid van een wietpas.