DEN HAAG - De Arbeidsinspectie is extra alert op illegale arbeid met studenten van buiten de Europese Unie. Bij 170 gerichte controles bleek vorig jaar in 71 procent van de gevallen de werkgever in overtreding.

Dat heeft de Arbeidsinspectie woensdag bekendgemaakt.

Er werden 149 boetes uitgedeeld van in totaal 2,7 miljoen euro. Vaak blijken werkgevers en de studenten de regels niet goed te kennen.

Onder meer door extra voorlichting hoopt de inspectiedienst volgend jaar het percentage overtredingen van 71 procent gehalveerd te zien.

Werkvergunning

Vorig jaar werden in totaal 204 studenten aangetroffen die niet hadden mogen werken, omdat hun werkgever niet de vereiste werkvergunning voor ze had en/of zich niet aan de voorwaarden hield.

Het grootste deel van de studenten kwam uit landen als China en Nepal. Zij werken bijvoorbeeld vaak in de horeca en detailhandel.