UTRECHT - Het merendeel van de lagere en middelbare scholen bezuinigt in hun budget op het aantal leraren.

Dat blijkt uit een onderzoek naar het financiële beleid van scholen, dat adviesorganisatie voor het onderwijs CPS maandag publiceerde.

Van de bovenschoolse managers in het primair onderwijs zei 86 procent hierop te bezuinigen. In het voortgezet onderwijs bezuinigt ruim driekwart van de directeuren op het aantal leraren.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder circa 1400 directeuren, bovenschoolse managers en teamleiders. Met het onderzoek wilde CPS inzicht krijgen in de effecten die de overheidsbezuinigingen hebben op de scholen.

Scholen bezuinigen niet alleen op het aantal leraren. Ook het budget voor ict-apparatuur gaat omlaag. Verder bezuinigen veel scholen op ondersteunend personeel, nascholing en gaan ze minder besteden aan het onderhoud van gebouwen.