DEN HAAG - De antirookorganisatie Stivoro krijgt vanaf 2013 geen subsidie meer. Dat heeft de organisatie onlangs vernomen in een gesprek met minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Stivoro maakte dat zondag bekend.

De organisatie krijgt op dit moment nog 2,7 miljoen euro. Stivoro kreeg van Schippers te horen dat dit tot 2013 met de helft wordt teruggebracht en dat het bedrag daarna bij het Trimbos Instituut wordt ondergebracht.

Volgens het ministerie van VWS betaalt de overheid niet meer mee aan grootschalige publiekscampagnes als Postbus 51-spotjes.

Wel blijft er geld voor kleinschalige manieren van voorlichting en informatie geven, als bijvoorbeeld scholen bezoeken om leerlingen te wijzen op de risico's van roken.

Bewegen en sporten

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten willen met hun nieuwe subsidiebeleid, waarin de nadruk ligt op meer bewegen en sporten in de buurt, 220 miljoen euro bezuinigen op subsidies op het gebied van volksgezondheid.

In het toelichtende gesprek na het verschijnen van de nota werd voor Stivoro duidelijk dat de geldkraan dichtgaat.

De organisatie gebruikt de subsidie voor onder andere voorlichting, preventie van jeugdroken en het helpen bij het stoppen.

Speerpunt

In de nota noemt Schippers roken een ''speerpunt'' maar volgens Stivoro heeft dat geen betekenis. Eerder hadden ook organisaties als de Nederlandse Hartstichting, het Astma Fonds en KWF Kankerbestrijding kritiek op Schippers omdat hulp bij stoppen-met-roken uit het basispakket van de gezondheidsverzekering dreigt te verdwijnen