AMSTERDAM – Paus Benedictus heeft, toen hij nog kardinaal Ratzinger was, gezegd niet uit te sluiten dat het celibaat ooit wordt afgeschaft. Dat zegt oud-bisschop Muskens van Breda vanavond in KRO Brandpunt.

Kardinaal Ratzinger sprak daarover tijdens een ontmoeting met Nederlandse bisschoppen in het kader van het vijfjaarlijkse Ad Limina bezoek in 2004.

Toen was hij nog prefect van de Congregatie voor de Geloofssfeer en al een machtig man binnen het Vaticaan.

Oud-bisschop Muskens staat bekend als pleitbezorger van de afschaffing van het celibaat.

Tijdens het gesprek in 2004 vroeg kardinaal Simonis op zijn verzoek aan Ratzinger of de kerk ooit serieus zou gaan praten over het gehuwde priesterschap.

“De eerste tien jaar zie ik het nog niet gebeuren”, antwoordde de huidige paus. Volgens Muskens wisten de Nederlandse bisschoppen niet wat ze hoorden. “We hadden gedacht dat hij er principieel tegen zou zijn. Dit betekent dat hij in staat zou zijn het celibaat ter discussie te stellen.”

Muskens wil dat er een nieuw Vaticaans concilie komt over het celibaat.