DEN HAAG - De top van hogeschool Inholland heeft tussen 2006 en 2010 bijna negen ton onrechtmatig en ondoelmatig gedeclareerd.

Ook werd er zonder duidelijke gronden extra salaris uitbetaald, een extra pensioenstorting gedaan van bijna twee ton en werd er naast de leaseauto met chauffeur ook een ov-jaarkaart gedeclareerd.

Dat staat in het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over het declaratiegedrag bij Inholland. Met name de voormalige bestuursvoorzitter Jos Elbers en vicevoorzitter Lein Labruyère krijgen er flink van langs.

Ook de Raad van Toezicht, met voorzitter Karel Noordzij, bleef in gebreke. De onrechtmatige extra betalingen werden namelijk goedgekeurd door deze Raad van Toezicht.

Zijlstra

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) laat weten de ruim negen ton terug te gaan halen bij Inholland. Zijlstra gaat ervan uit dat de hogeschool dat deel van de declaraties waar de oud-bestuurders zelf profijt van hebben gehad, op hen verhaalt.

''Het beeld wordt opgeroepen dat de voormalige leden van het college van bestuur zich goed hebben bediend, terwijl zij onvoldoende zorg hebben besteed aan de bedrijfsvoering van de instelling.’’

De staatssecretaris gaat in totaal 940.000 euro terughalen. Dat is inclusief de 158.000 euro die eerder al gekort is op de bekostiging.

Naast de kleine miljoen euro die wordt teruggehaald, gaat Zijlstra ook alle hogescholen en universiteiten verplichten om een declaratiereglement te gebruiken. Dat moet inzicht geven in de declaraties van de bestuurders.

Inspectie

De Inspectie concludeert dat in de onderzochte periode in totaal voor ongeveer 360.000 euro ondoelmatig is uitgegeven voor arbeidsvoorwaarden en faciliteiten van het College van Bestuur.

Overzicht van de ondoelmatige uitgaven. De gegevens zijn uitkomstig uit het rapport van de inspectie.

(c)NU.nl/Jelle Kamsma

Ook is er een niet gerealiseerde korting geweest van 373.000 euro en een ten onrechte niet geïncasseerde korting van 148.000 euro.

Elbers

Ex-bestuursvoorzitter Elbers, afgetreden in 2007, ontving in dat jaar een extra pensioenstorting van 183.000 euro. Die is inmiddels wel al met het ministerie van Onderwijs verrekend.

De voormalig vicevoorzitter Labruyère kreeg in 2007 een extra salarisbetaling van 43.000 euro. Daarnaast maakte Labruyère volgens de Inspectie ''bovenmatige kosten voor de inhuur van chauffeursdiensten'', namelijk voor zo'n 60.000 euro.

Het onderzoek heeft ruim een half jaar geduurd. Medio vorig jaar kwamen er signalen naar buiten dat het bestuur van de hogeschool exorbitant had gedeclareerd.

Arbeidsvoorwaarden

Elbers wijst naar de raad van toezicht als het gaat om zijn arbeidsvoorwaarden. Hij wil niet persoonlijk reageren op het rapport. Een woordvoerder laat weten dat hij daar geen behoefte aan heeft.

In een schriftelijke reactie meldt Elbers: ''Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden is bij Inholland altijd de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht geweest. Het is goed te zien dat in het rapport wordt bevestigd dat alle beslissingen en besluiten ten aanzien van mijn beloning, de lease van de auto, pensioenregeling en dergelijke ook daadwerkelijk zijn genomen door de raad van toezicht."

Rust

Hij benadrukt dat hij zich altijd bewust is geweest van de hoge eisen die aan bestuurders in de publieke sector worden gesteld. Verder laat hij weten dat het goed is dat het rapport is verschenen.

''Ik hoop dat het bijdraagt aan meer rust rondom hogeschool Inholland, want het belang van Inholland, de studenten en medewerkers weegt voor mij zwaar."

Dales

Bestuursvoorzitter Geert Dales, die Elbers opvolgde en oktober vorig jaar vertrok, openbaarde eind mei al zijn eigen declaraties omdat hij op die manier wilde laten zien dat hem weinig te verwijten valt.

''Dat is met dit rapport aangetoond", aldus Dales vrijdag. ''De Inspectie heeft aangetoond dat ik me netjes heb gedragen. Enerzijds ben ik daar erg blij mee, maar het maakt me ook boos omdat ik wel iedere keer de zwartepiet toegespeeld heb gekregen."

HBO-raad

Guusje ter Horst, voorzitter HBO-raad, wijst op de publieke taak van hogescholen.

"Hun bedrijfsvoering moet dus sober en transparant zijn. De inspectie laat zien dat die grenzen in dit geval zijn overschreden en dat vindt de HBO-raad fout. Het rapport bevestigt de noodzaak van eerder gemaakte afspraken over transparantie van salarissen en declaraties, waarmee de hogescholen zichzelf controleerbaar maken.''

Een woordvoerder van Inholland zegt in een reactie: ''Het rapport gaat volledig over de bestuurders van Inholland uit de periode 2006-2010. De huidige leden van het college van bestuur zijn geen onderwerp van onderzoek.''

''Dit CvB richt sinds januari 2011 al zijn energie op het heden en de toekomst van Inholland. Inholland beseft dat de conclusies van het rapport onderdeel zijn van de geschiedenis van Inholland. Het huidige CvB heeft een fundamenteel andere bedrijfscultuur ingezet.''

''Inholland is zich zeer bewust van het feit dat publieke middelen doelmatig en rechtmatig dienen te worden besteed. Inholland accepteert de consequenties die voortvloeien uit de bevindingen van de inspectie, en bekijkt op welke manier het onrechtmatig bestede gedeelte teruggevorderd kan worden.''

LSVb

LSVb-voorzitter Sander Breur: "Het is onaanvaardbaar' dat het college van bestuur blijkbaar bezig was met het vullen van hun eigen zakken in plaats van het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Dit is een teken aan de wand van bestuurlijke arrogantie. Het zou me niks verbazen als de gedupeerde studenten van Inholland een deel van dat geld willen terugvorderen.”

PVV

Harm Beertema, Tweede Kamerlid Partij voor de Vrijheid (PVV): ''Deze sector is ontzettend hardleers, dat blijkt maar weer. De koepels en bestuurders in het hbo staan met hun rug naar de samenleving gekeerd.''

PVDA

''Bestuurders moeten goed onderwijs mogelijk maken, niet gemeenschapsgeld besteden aan mooie auto's en ingebouwde televisies", zegt PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing.

"Al het publieke geld dat onterecht besteed is, moet terugbetaald worden. Studenten die frauderen met studiefinanciering, worden keihard aangepakt. Dat moet ook gebeuren met bestuurders die publiek geld onrechtmatig gebruikt hebben.''

GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver signaleert "het zoveelste voorbeeld van egoïstische bestuurscultuur. Het lijkt wel of de leaseauto belangrijker is dan onderwijs. Iedere onrechtmatig uitgekeerde euro moet terugbetaald worden.''

SP

SP-Kamerlid Jasper van Dijk. ''Er moet snel een debat komen met staatssecretaris Halbe Zijlstra. Het kan niet zo zijn dat er voor tonnen straffeloos is gedeclareerd. Elke cent moet terug naar het onderwijs."

Volgens Van Dijk is er sprake van verrijking aan de top met belastinggeld. "Bestuurders waren bezig hun zakken te vullen en intussen werden via de achterdeur diploma's uitgereikt. Ook de raad van toezicht heeft gefaald. Dit kan en mag niet gebeuren."