AMSTERDAM - Meer medewerkers van het GVB voelden zich vorig jaar veiliger dan in 2008. Meer dan de helft (53 procent) voelt zich zeer veilig in de Amsterdamse bussen, trams en metro's, tegenover 47 procent in 2008.

Dit blijkt uit de tweejaarlijkse personeelsmonitor van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Het GVB bracht de cijfers vrijdag naar buiten.

De chauffeurs en conducteurs beoordelen de veiligheid met het rapportcijfer 6,7.

Het aantal medewerkers dat te maken had met mishandeling is gedaald van 11 procent in 2008 naar het landelijke gemiddelde van 6 procent in 2010.

Agressie

Om agressie en geweld in het ov aan te pakken of te voorkomen, werkt het GVB regelmatig samen met stadstoezicht, het openbaar ministerie en politie.

Enkele van de meest in het oog springende maatregelen zijn de terugkeer van de conducteur op de tram en camera's in alle bussen en trams en op alle metrostations.

Ook scholierenvoorlichting, weerbaarheidscursussen voor rijdend personeel en de aanpak van het zwartrijden in de metro behoort tot het pakket maatregelen.