DEN HAAG - De maatregelen tegen de droogte blijven nodig, ondanks de hevige regenbuien van de afgelopen dagen.

Dat hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen donderdag gemeld na overleg.

De regenbuien hebben ervoor gezorgd dat de afvoer van de Rijn en Maas iets is gestegen, maar toch blijft deze nog veel te laag voor de tijd van het jaar.

De buien vielen vooral in het noorden en oosten van Nederland, zodat daar het neerslagtekort iets is afgenomen.

De drie partijen vrezen op basis van de weersverwachtingen en de lage afvoer dat herstel naar een normale situatie voor deze tijd van het jaar niet in het verschiet ligt.

Onverminderd

Alle maatregelen die de diverse landelijke en regionale waterbeheerders in de afgelopen weken tegen de droogte hebben genomen, blijven daarom onverminderd van kracht.

Door de stijging van het water in de rivieren kunnen maatregelen voor de scheepvaart, zoals inhaalverboden voor schepen op de IJssel, iets worden verlicht.

De drinkwatervoorziening komt voorlopig niet in gevaar, stellen de verantwoordelijken.

Dijkinspecties

De extra dijkinspecties van (veen)kaden door de waterschappen zijn iets verder uitgebreid. Waar nodig worden reparaties uitgevoerd en worden dijken natgehouden.

Ook het aantal beregeningsverboden neemt toe. Inmiddels zijn in negen waterschappen beregeningsverboden afgekondigd.

De watertemperaturen zijn de afgelopen week gestegen en daarmee loopt de waterkwaliteit iets terug. Er zijn meer meldingen van blauwalgen, vissterfte en zwemverboden.

Waterkwaliteitsproblemen

De waterbeheerders zijn daarom alert op mogelijke waterkwaliteitsproblemen.

De Landelijke Coördinatiecommissie voor de Waterverdeling (LCW) en het Managementteam Watertekorten (MTW) komen wekelijks bij elkaar om de ontwikkelingen te volgen en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen.