AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam wil dat mensen die op Koninginnedag met de trein naar Amsterdam komen, een toeslag op hun treinkaartje gaan betalen.

Op die manier betalen ze mee aan het schoonmaken van de stad.

Dit staat in de kadernota 2012 die wethouder Lodewijk Asscher (Financiën, PvdA) donderdag heeft gepresenteerd. Daarin staat hoe de begroting voor volgend jaar er in grote lijnen uitziet.

Asscher denkt dat een extra toeslag van 1 of 2 euro moet kunnen. De gemeente gaat er met NS over in gesprek.

208 miljoen

Een dergelijke maatregel is nodig door de bezuinigingen die de gemeente de komende jaren moet doorvoeren: 208 miljoen euro in totaal. De stad heeft te maken met eigen bezuinigingen, maar ook met bezuinigingen vanuit het Rijk.

Volgens de gemeente gaan veel Amsterdammers hier iets van merken. Bij sommige groepen, waaronder ouderen en licht verstandelijk gehandicapten, komen ze extra hard aan.

Asscher zegt dat de bezuinigingen vanuit Den Haag te groot zijn voor de gemeente om te compenseren, maar Amsterdam gaat wel proberen de effecten zoveel mogelijk te beperken.

Dat moet gebeuren door hervormingen door te voeren, waardoor de gemeente effectiever en goedkoper kan werken.

Kwetsbare gezinnen

Kwetsbare gezinnen kunnen nu bijvoorbeeld gebruik maken van verschillende regelingen. In de toekomst kent de gemeente nog maar een budget toe aan deze gezinnen. Een begeleider helpt hen een plan te maken om dit te besteden.

De gemeente wil ook gaan kijken of taxichauffeurs via hun vergunning kunnen meebetalen aan het toezicht op taxistandplaatsen. Dat is immers nodig omdat sommige chauffeurs zich daar misdragen.

Amsterdam gaat in navolging van banken ook een stresstest doen. Die moet uitwijzen hoe de hoofdstad er in financieel opzicht op de middellange termijn voor staat en of zij in staat is om tegenvallers op te vangen. Het is voor het eerst dat een gemeente zo'n test doet.

NS

De NS ziet weinig in het voorstel van de gemeente Amsterdam. Dat zei een woordvoerster donderdag. De hoofdstad wil met zo'n toeslag mensen laten meebetalen aan het opruimen van de rotzooi na de feestdag.

Volgens de woordvoerster is het voorstel echter wettelijk niet uitvoerbaar. ''Wij mogen niet zomaar een toeslag op treinkaartjes heffen."

Parkeeroverlast

Daarnaast is het ook niet wenselijk, aldus de zegsvrouw. Zij wijst erop dat de NS en de gemeente mensen de afgelopen jaren juist hebben gestimuleerd om met de trein naar grote evenementen te komen, onder meer om parkeeroverlast tegen te gaan.

''Wij hebben een beetje het gevoel dat dit voorstel haaks staat op dat doel."