DEN BOSCH - Een rechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad en een officier van justitie van het arrondissementparket Zwolle worden vervolgd op verdenking van schending van hun beroepsgeheim.

Dat heeft de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Den Bosch woensdag bekendgemaakt. Het duo zou de vertrouwelijke informatie hebben gebruikt in de privésfeer.

De rijksrecherche deed onderzoek naar de handel en wandel van beide personen. Over de inhoud van het onderzoek worden geen mededelingen gedaan.

Na intern onderzoek van de rechtbank in Zwolle was in februari al vast komen te staan dat de rechter erg begaan was met een problematische familieaangelegenheid van kennissen.

Via de officier van justitie kreeg de rechter informatie over het strafrechtelijk verleden van een bepaalde persoon. Die informatie heeft hij via e-mail gedeeld met zijn kennissen. Deze e-mail kwam ook bij de betrokken persoon terecht.

De rechtszaak dient op 16 juni in Den Bosch.