BORSSELE - Het omstreden transport van kernafval dat dinsdag van de kerncentrale in Borssele naar La Hague in Frankrijk gaat, is kort na vertrek stil komen te staan. Dat kwam door een nieuwe blokkade die milieuorganisatie Greenpeace had opgeworpen.

Inmiddels rijdt het transport weer. De politie is erin geslaagd de blokkade van het spoor weg te halen.

Greenpeace had die opgeworpen om een transport van kernafval van de kerncentrale in Borssele naar het Franse La Hague te frustreren. De trein die het afval vervoert, is rond 10.40 uur weer gaan rijden.

De kleine vrachtwagen met vastgeketende actievoerders van de milieuorganisatie die het spoor blokkeerde, werd van de rails getakeld.

Radioactiviteit

De drie wagons bevatten volgens de milieuorganisatie een grote hoeveelheid radioactiviteit, die te vergelijken is met wat is vrijgekomen bij de kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima.

De komende twee jaar zullen tien transporten met kernafval van Nederland naar Frankrijk worden uitgevoerd. Greenpeace had een vrachtwagen met een metalen bak eronder op het spoor neergezet. Aan die bak zaten actievoerders vastgeketend.

De vrachtwagen was zelf ook aan de rails vastgeklonken. De politie was ruim een uur bezig om de blokkade weg te halen.

Stemming

De stemming tussen de politie en actievoerders werd naarmate de stremming langer duurde steeds gespannener, omdat het de agenten nog niet lukte het spoor vrij te maken. Mensen die zich naar de zin van de politie te dicht bij de actieplek begaven, werden gevorderd om daar weg te gaan. De politie heeft tot nu toe tien actievoerders gearresteerd.

Een woordvoerster van de kerncentrale zegt niet verrast te zijn door de actie van Greenpeace. ''We zijn het gewend en we zijn er op voorbereid. Het hoort erbij.''

Hoogste tijd

''Het is de hoogste tijd om te stoppen met kernenergie'', zegt Ike Teuling van Greenpeace. ''Kernenergie is gevaarlijk en totaal overbodig. Er is genoeg schone energie voorhanden. Energieminister Verhagen moet inzien dat het tijdperk van kernenergie voorbij is.''

De drie wagons met hoogradioactief afval bevatten volgens de milieuorganisatie een hoeveelheid radioactiviteit, die te vergelijken is met wat is vrijgekomen bij de kernrampen in Tsjernobyl of Fukushima.

De komende twee jaar zullen tien transporten met kernafval van Nederland naar Frankrijk worden uitgevoerd. ''Dit transport is slechts het topje van de ijsberg", stelt Teuling.

Vervuilend proces

Het Nederlandse kernafval wordt in La Hague verwerkt. Volgens Greenpeace is dat een risicovol en vervuilend proces. Van hergebruik is nauwelijks sprake, benadrukt de milieuorganisatie. ''Slechts 4 procent wordt in de praktijk verwerkt tot nieuwe brandstof.''

Het verwerkte afval dat weer naar Nederland wordt teruggestuurd, is nog 240.000 jaar radioactief, waarschuwt Greenpeace. ''In Nederland is er alleen opslag voor de komende decenia.''

Verbijsterd

Greenpeace is verbijsterd dat de Nederlandse regering nog steeds denkt aan het bouwen van een extra kerncentrale, terwijl ''landen om ons heen'' na Fukushima hebben besloten van kernenergie af te zien.

Deze tweede centrale wordt vijf keer zo groot als de huidige kerncentrale Borssele en de geproduceerde stroom is grotendeels voor het buitenland bestemd. In Nederland is voldoende capaciteit voorhanden, constateert de milieuorganisatie.

Kerntransport stil door blokkade