DEN HAAG - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is maandag begonnen met het verstrekken van verblijfsdocumenten met digitale pasfoto's.

Hierdoor moet het makkelijker worden om te controleren of de persoon die het document bij zich heeft ook daadwerkelijk de persoon in kwestie is. Dit maakte de IND maandag bekend.

Deze verblijfsdocumenten zijn voor vreemdelingen die een verblijfsstatus in Nederland hebben. De digitale pasfoto wordt in een chip op het document opgeslagen en in het dossier van de IND.

Alle lidstaten van de EU zullen de digitale pasfoto op het verblijfsdocument moeten opnemen.