ROTTERDAM - De Rotterdamse jongerenwerkers kunnen effectiever worden ingezet tegen het probleem van de voortijdig schoolverlaters in de stad. Ook moet er een kwaliteitsnorm komen voor het jongerenwerk.

Dat stelt CDA-wethouder Hugo de Jonge (jeugd, gezin en onderwijs) naar aanleiding van de evaluatie Verbetertraject Jongerenwerk Rotterdam.

Uit het onderzoek blijkt dat er de afgelopen jaren veel is gerealiseerd, maar dat het op sommige onderdelen anders en beter kan.

Zo wordt het idee geopperd een kwaliteitsstandaard in te voeren waar uitvoerende organisaties aan moeten voldoen.

Schoolverlaters

De Jonge wil dat jongerenwerkers doelgerichter worden ingezet om voortijdig schoolverlaters tegen te gaan. Deze scholieren moeten door de jongerenwerkers snel worden opgespoord om ze te overtuigen van het nut van een diploma.

''Dat doen ze nu ook al maar het kan intensiever. Ook in het licht van de bezuinigingen moeten we keuzes maken en jongerenwerkers inzetten waar ze het hardst nodig zijn'', aldus De Jonge.

Met het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaters wordt voor een deel ook de overlast van jongeren teruggedrongen.

Rolmodel

In Rotterdam gaan ieder jaar 2500 jongeren voortijdig van school. Dat aantal wil het stadsbestuur de komende jaren naar beneden hebben.

''Jongerenwerkers moeten wat mij betreft nog meer een rolmodel zijn voor de jeugd'', vindt De Jonge. Hij komt in het najaar met een actieplan waarin de nieuwe initiatieven voor het jongerenwerk concreet zijn gemaakt.