DEN HAAG - De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer voeren woensdag actie bij het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Daar moeten gemeenten beslissen of ze instemmen met het conceptbestuursakkoord dat de vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen hebben gesloten met het kabinet.

Onder gemeenten is er veel verzet tegen de afspraken die de overdracht van taken naar lagere overheden regelen. Ze vinden dat er veel te weinig geld beschikbaar is.

PvdA, SP en GroenLinks willen de aanwezigen op het congres, dinsdag en woensdag in Ulft, die bezwaar maken tegen het bestuursakkoord met acties ondersteunen. D66 pleitte vrijdag voor een openbare stemming tijdens het VNG-congres, zodat het stemgedrag van alle gemeentebestuurders zichtbaar is.

Sociale werkplaatsen

Vooral de plannen in het bestuursakkoord voor het aan het werk helpen van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zorgen voor veel onrust bij gemeenten.

Door bezuinigingen op onder meer de sociale werkplaatsen vrezen gemeenten dat mensen met een arbeidshandicap buiten de boot zullen vallen als ze op zoek moeten naar een reguliere baan.

Samenvoeging

Met een nieuwe wet wil het kabinet vanaf 2013 de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, samenvoegen. Dat moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren.

De VNG wil nu dat haar leden woensdag instemmen met het bestuursakkoord, maar niet met de omstreden plannen rond de sociale werkplaatsen. Het kabinet accepteert dat echter niet en waarschuwt dat er in dat geval geen sprake meer is van een akkoord. Premier Mark Rutte wees er woensdag nog op dat de plannen hoe dan ook uitgevoerd zullen worden.

Ziektekosten

Naast afspraken over de arbeidsmarkt behelst het bestuursakkoord maatregelen rond onder meer de bijzondere ziektekosten, de jeugdzorg en het beheer op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening en water.

Verscheidene gemeenten hebben de afgelopen weken aangegeven tegen het bestuursakkoord te zullen stemmen. Zij weten zich gesteund door vrijwel de hele oppositie in de Tweede Kamer.

''Het kabinet belooft dat de gemeente het eerste loket voor de burger wordt, maar zonder geld loop je het risico alleen een gesloten loket te treffen'', aldus D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya.