DEN HAAG - De ouders van het in 1999 overleden meisje Denise Schouten hebben wel geld ontvangen, omdat het hart van hun kind na sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut was zoekgeraakt, maar dat was een schadevergoeding en geen zwijggeld.

Dat heeft minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Het meisje overleed na cafébezoek. Uit onderzoek kwam naar voren dat het een natuurlijke dood was, al kon de moeder dat niet geloven. Later bleek tot overmaat van ramp dat het hart van haar kind was verwisseld met dat van een onbekende man.

Zwijggeld

Recentelijk staken geruchten de kop op dat het ministerie van Justitie 'zwijggeld' zou hebben betaald. Maar dat is niet zo, schrijft de minister: ''Wel is de ouders van Denise een schadevergoeding aangeboden. De aangeboden schadevergoeding is geen geld om te zwijgen, maar om door de familie geleden schade te vergoeden.''

Zoals gebruikelijk bij betaling van een dergelijke vergoeding, gaat die gepaard met een overeenkomst of verklaring van 'finale kwijting', aldus de bewindsman.

''Het is gebruikelijk dat in een dergelijke overeenkomst of verklaring wordt vastgelegd dat er niet meer zal worden geprocedeerd en dat de zaak derhalve juridisch als beëindigd kan worden beschouwd. Verder is het tevens goed gebruik af te spreken dat over de hoogte van het overeengekomen bedrag geen mededelingen aan derden worden gedaan, tenzij daartoe een wettelijk verplichting bestaat. Hierover hebben contacten met de ouders van Denise Schouten plaatsgevonden.''