DEN HAAG - Haar initiatieven om homo-emancipatie te bevorderen ten spijt, is minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs en Emancipatie) niet van plan voorlichting over (homo)seksualiteit voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs te verplichten.

De minister negeerde donderdag in de Tweede Kamer een aangenomen motie uit 2009 van D66 die daarvoor wel pleitte.

Volgens de minister zou de verplichte voorlichting niet op het bordje van de scholen moeten komen te liggen.

''Dit wil niet zeggen dat ik me niet hard maak om de emancipatie te bevorderen", verduidelijkte de CDA-bewindsvrouw. ''Maar het is aan scholen zelf om daarover te beslissen."

Mensenrechten

Volgens de minister kan een verplichting er onder meer toe leiden dat ook voorlichting over andere maatschappelijke problemen als mensenrechten, obesitas en omgaan met geld moet worden verplicht.

''De afgesproken kerndoelen bieden scholen voldoende ruimte om toch aandacht aan te geven aan seksualiteit", legt Van Bijsterveldt haar keuze uit.

''Maar in mijn taak als minister van Onderwijs kan ik niet van scholen verlangen dat ze als een soort Postbus 51-voorlichtingscampagne gaan fungeren. Dat wil overigens niet zeggen dat ik mijn taken als minister van Emancipatie daarmee uit het oog verlies."

Verplicht karakter

Kamerlid Boris van der Ham (D66) denkt juist dat een verplicht karakter de emancipatie van homoseksuelen, maar bijvoorbeeld ook vrouwen, enorm zal bevorderen. ''De cijfers over de problematiek van homojongeren liegen er niet om", aldus het Kamerlid.

''Door de verplichting van de voorlichting heb je juist een stok achter de deur bij scholen die dat niet doen. Het is gek dat een kleine christelijke minderheid nog steeds zoveel macht heeft." Van der Ham doelt daarmee op de christelijke partijen SGP, ChristenUnie en CDA die in 2009 tegen de motie stemden.

Nijdig

Homobelangenorganisatie COC onderschrijft de lezing van Van der Ham en is daarom nijdig op Van Bijsterveldt die de motie andermaal in de wind slaat.

''Twee derde van de jongeren in Nederland geeft aan geen voorlichting te hebben gehad op school", aldus een woordvoerder van het COC. ''De verplichting is er niet en komt er niet. Daarmee laat de minister homoseksuelen in de steek."