AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag de rechtbank in Amsterdam gevraagd PVV-leider Geert Wilders vrij te spreken van het onderdeel groepsbelediging op de aanklacht.

Volgens de officieren van justitie Birgit van Roessel en Paul Velleman gaan de op de aanklacht opgevoerde uitlatingen van Wilders niet over moslims, maar over de islam.

Daardoor heeft Wilders zich niet schuldig gemaakt aan groepsbelediging, want die moet volgens de wet ''onmiskenbaar'' over personen gaan.

De officieren weken met hun betoog niet af van wat zij er vorig jaar oktober over hebben gezegd, toen zij al eerder hun visie op en standpunten over de zaak tegen Wilders uiteenzetten. Toen kwamen de aanklagers tot de slotsom dat Wilders integraal moet worden vrijgesproken, dus ook op de overige onderdelen op de tenlastelegging (aanzetten tot haat en discriminatie).

Andere rechters

Het OM moet woensdag op herhaling, omdat er na een geslaagde wraking door Wilders' raadsman Bram Moszkowicz andere rechters op de zaak zijn gezet.

Wilders staat terecht voor groepsbelediging, discriminatie en voor aanzetten tot haat. Later op de ochtend gaat het OM verder met zijn pleidooi. De verwachting is dat net als in oktober ook op de andere punten van de aanklacht vrijspraak wordt gevraagd.

Wrakingsverzoek

Het proces werd in oktober stilgezet omdat de rechters na een wrakingsverzoek van advocaat Bram Moszkowicz werden vervangen. Daarna moest het proces opnieuw worden gevoerd. Moszkowicz probeerde ook deze keer het proces stil te zetten, maar dat lukte niet.

Zo probeerde de raadsman de rechtbank in april opnieuw te wraken omdat de rechters weigerden een onderzoek wegens meineed in te stellen tegen Midden-Oostendeskundige Bertus Hendriks. Volgens Moszkowicz had Hendriks als getuige in de rechtbank gelogen. Het wrakingsverzoek werd afgewezen.

Later betoogde de advocaat dat Wilders geen eerlijk proces krijgt omdat er een poging zou zijn gedaan getuige Hans Jansen te beïnvloeden op een inmiddels berucht etentje. Ook zou het gerechtshof Wilders in feite al vooraf hebben veroordeeld door te bepalen dat hij moest worden vervolgd.

Fascisme

De rechtbank bepaalde maandag dat het proces kan doorgaan. Wel bepaalde de rechtbank dat het OM Wilders niet mag vervolgen voor de vergelijking tussen de islam en het fascisme. Dat zou buiten de opdracht vallen die het hof aan het OM gaf om Wilders te vervolgen.

Wilders voor de rechtbank