DEN HAAG - Amsterdam is de aantrekkelijkste stad in Nederland om in te wonen, Emmen is juist het minst aanlokkelijk.

Dat is woensdag gebleken uit de jongste Atlas voor Gemeenten, een jaarlijkse vergelijking tussen de vijftig grootste gemeenten.

De plaatsen werden op tientallen punten met elkaar vergeleken, zoals aanbod van cultuur en werk, bereikbaarheid en veiligheid.

Volgens de onderzoekers gaat het over het algemeen goed met de stad en is er sprake geweest van een wederopstanding na eerdere leegloop in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

Leefbaarheid

Steeds meer hoogopgeleiden wonen er en de leefbaarheid is fors verbeterd. Maar er zijn volgens het rapport ook plaatsen waar het niet goed gaat, zoals Spijkenisse en Emmen, die onder meer last hebben van ''concurrentie'' van andere steden.

Het aanbod van kunst en cultuur heeft een belangrijke rol gespeeld bij het populairder worden van de stad als woonomgeving, concluderen de onderzoekers.

Cultuur

De Atlas voor Gemeenten kent elk jaar een thema en dit jaar was dat de combinatie cultuur en stad. Het aanbod van onder andere theater, muziek en kunst bepaalt voor een belangrijk deel hoe aantrekkelijk een plaats is om in te wonen. Vooral mensen met een hogere opleiding hechten daar veel waarde aan.

Volgens het rapport is de culturele sector er niet in geslaagd aan het grote publiek uit te leggen dat veel meer mensen profiteren van de subsidie die er in wordt gestopt dan alleen een kleine elite. Gezien de bezuinigingen op cultuur dreigt daardoor nu een ''grote afrekening''.

De onderzoekers noemen die onverstandig. ''Het risico bestaat dat met de bezuinigingen op cultuur het hart uit de Nederlandse steden wordt gesneden'', menen zij. De onderzoekers zien wel het nut van een herbezinning.