AMSTERDAM - Vanaf maandag gaan de eindexamens in het voortgezet onderwijs weer van start. Dit jaar doen ongeveer 205.250 leerlingen eindexamen: 105.350 vmbo'ers, 58.700 havisten en 41.200 vwo-scholieren.

Havisten beginnen maandagochtend met kunst en hebben 's middags management & organisatie. Vwo'ers starten 's middags met het examen Nederlands.

Een deel van de vmbo-leerlingen begint met beroepsgerichte vakken sector Landbouw, voertuigentechniek en transport & logistiek.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt (CDA) geeft maandagochtend het startsein voor het centraal eindexamen door op een school in Hilversum de envelop met examens te openen. Hierna presenteert zij het eerste eindexamenjournaal op radiozender 3FM.

Klachtenlijn

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft ook dit jaar weer een klachtenlijn geopend voor examenkandidaten. Vorig jaar kwamen daarbij 150 duizend meldingen binnen. Een tweede klachtenlijn, van de Stichting Eindexamenlijn, ontving vorig jaar 4500 klachten.

De examens voor havo- en vwo-leerlingen duren tot 31 mei. Het vmbo is op 27 mei klaar. De uitslagen worden bekend op 15 en 16 juni.

Volg berichten over de examens op Twitter via NUlive

Eindexamens beginnen