MÜNCHEN - Duitsland levert de Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Carel Faber niet uit aan Nederland. Dat heeft justitie in de deelstaat Beieren woensdag laten weten.

De 89-jarige Faber woont in Ingolstadt in Beieren. De gemeente heeft uitgebreid onderzocht of Faber een Duits staatsburger is en die vraag met ja beantwoord.

Daarmee is uitlevering onmogelijk geworden. Duitsland levert in de regel geen staatsburgers uit. Faber kreeg door zijn indiensttreding in het Duitse leger de Duitse nationaliteit.

Faber was lid van het executiepeloton in kamp Westerbork, van de Waffen-SS en van het Sonderkommando Feldmeijer.

In 1947 werd hij ter dood veroordeeld wegens de dood van zeker elf mensen in Westerbork en wegens het bieden van hulp aan de vijand in oorlogstijd. Een jaar later werd die straf omgezet in levenslang.

Ontsnapt

Faber ontsnapte in 1952 uit de gevangenis van Breda en vluchtte naar het toenmalige West-Duitsland.

Sindsdien is verschillende keren tevergeefs geprobeerd hem uitgeleverd te krijgen. Voor het laatste verzoek vaardigde het Openbaar Ministerie een Europees Arrestatiebevel (EAB) tegen Faber uit, een procedure die nog niet eerder was gebruikt.

Alternatieve oplossingen

De federale Duitse minister van Justitie, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, riep Beieren vorig jaar op naar alternatieve oplossingen te zoeken.

Zo zou volgens haar gekeken kunnen worden of Faber zijn straf in Duitsland zou kunnen uitzitten. In 2004 was echter een Nederlandse poging Faber zijn straf te laten uitzitten in Duitsland al verworpen.

Onbevredigend

Dirk Mulder, directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, vindt het onbevredigend dat Faber niet wordt uitgeleverd.

''Door hem uit te leveren had Duitsland kunnen laten zien dat de Westerse samenleving de misdaden die hij heeft gepleegd niet accepteert. Het recht had dan zijn loop kunnen hebben.''

Mulder is niet verbaasd dat Faber niet wordt uitgeleverd. ''Ik had niet de indruk dat er zoveel was veranderd bij de Duitse regering en justitie sinds het vorige verzoek tot uitlevering.''