Protocol tegen pesten in verzorgingshuizen

BUNNIK - Verzorgingshuizen in Nederland ontvangen woensdag het Pestprotocol van het Nationaal Ouderenfonds. Daarmee krijgen de tehuizen een handvat om pesten in hun complex te voorkomen of aan te pakken. Dat meldde het Ouderenfonds.

Bij het project is onder meer de Radboud Universiteit Nijmegen betrokken. Uit onderzoek van de universiteit bleek vorig jaar dat een op vijf bewoners van zorgcomplexen aangaf slachtoffer te zijn van treiterijen van medebewoners of personeel.

Het gaat om zaken als botweg negeren, nare opmerkingen, het bezet houden van een lege stoel en schoppen onder tafel.

Het project kent zeven actiepunten. Hierin wordt onder andere voorgesteld een vertrouwenspersoon aan te wijzen, informatieavonden te organiseren, maatregelen te nemen tegen een pestkop en nieuwe bewoners zorgvuldig te introduceren.

Groep

Ook moet worden gelet op de samenstelling van een groep omdat het soms niet botert tussen ouderen uit verschillende sociale klassen.

Veel ouderen durven er niet voor uit te komen dat ze worden getreiterd. Door de hoge werkdruk heeft het personeel er niet altijd oog voor. Basis voor de leidraad zijn antipestprogramma's voor scholen. Na de zomer wordt in drie woonzorgcomplexen gekeken wat de resultaten zijn.

Lees meer over:
Tip de redactie