HILVERSUM - De AVRO en de TROS willen fuseren en zo samen de grootste publieke ledenomroep van Nederland worden.

Dit maakten beide omroepen vrijdag bekend op een gezamenlijke persconferentie in Hilversum. De merken TROS en AVRO blijven wel bestaan in deze vergaande vorm van samenwerking.

De top van beide omroepen hebben een intentieverklaring ondertekend. Hierin staat dat ze de mogelijkheden voor een fusie samen zullen onderzoeken. Dit doen ze onder druk van de politiek in Den Haag. In het regeerakkoord staat dat de omroepen 200 miljoen op jaarbasis moeten bezuinigen.

Complicerende factor is dat de omroepen nog niet weten wat de consequenties zijn van de fusie. Zo is het onzeker hoeveel zendtijd en budget de nieuwe omroeporganisatie krijgt. Zeker is wel dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. Dat heeft AVRO-voorzitter Paul Smits aangekondigd.

Samenwerken

Beide omroepen spraken al enige maanden met elkaar. TROS-directeur Peter Kuipers zei in januari in zijn nieuwjaarstoespraak nog dat zijn omroep graag wil samenwerken. Alle publieke omroepen samen denken jaarlijks 50 miljoen te kunnen besparen door nauw met elkaar samen te werken.

Minister Marja van Bijsterveldt (Media) kan zich zeer vinden in het voornemen van de omroepen. ''Ik ben heel blij dat de AVRO en TROS elkaar als verwante omroepen hebben gevonden'', liet zij vrijdag in reactie op hun plannen weten.

Maximum

Van Bijsterveldt stuurt al langere tijd aan op een lager aantal omroepverenigingen. De samenwerkingsplannen van AVRO en TROS verwelkomt ze daarom zeer. ''Hun intentie tot fusie is absoluut een stap in de goede richting: een efficiënte en slagvaardige publieke omroep.''

In december liet de CDA-bewindsvrouw weten dat in 2016 het omroepbestel maximaal acht omroepen mag tellen. ''Nu zijn dat er nog 21'', schetste ze destijds. ''Als de omroepen hun krachten bundelen, kunnen we bezuinigen met behoud van kwaliteit'', hoopte ze toen al.

De AVRO voerde de afgelopen tijd ook besprekingen met de VPRO. Vooral in hun kunst- en cultuurprogramma's zagen beide omroepen raakvlakken.

Vereenvoudigen

Kuipers kondigde begin dit jaar aan snel stappen te willen zetten om het publieke omroepbestel te vereenvoudigen. ''Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat de opgelegde buitenproportionele bezuiniging de kwaliteit van de programma's zo min mogelijk raakt'', aldus Kuipers.

Vorig jaar fuseerden de NPS, Teleac en de RVU. Deze omroepen gingen samen verder onder de naam NTR.

Omroep MAX

De voorgenomen fusie tussen de TROS en de AVRO is gedoemd te mislukken, omdat beide omroepen te veel eisen op tafel leggen.

Dit zegt voorzitter Jan Slagter van ouderenomroep MAX. Als beide merken blijven bestaan, vindt Slagter bovendien dat er geen sprake is van een fusie, maar gewoon van intensieve samenwerking.

Onrealistisch

Slagter: ''De TROS en de AVRO hebben nogal wat voorwaarden aan de fusie verbonden. Het eisenpakket is te hoog en daarmee onrealistisch. Zo willen beide omroepen 100 procent van het programmaversterkingsbudget, dat nu nog wordt verdeeld door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Daarmee zetten ze de NPO buiten spel en dat is politiek niet realiseerbaar.''

In zijn reactie vervolgt Slagter: ''Daarnaast eisen beide omroepen drie keer zoveel zendtijd op dan omroepen die zelfstandig willen blijven, zoals de EO, VPRO en MAX. Dat gaat niet gebeuren.''

KRO

Koen Becking, directievoorzitter bij KRO, zegt blij te zijn met de fusie. "Daarmee is in Hilversum een kopgroep ontstaan van KRO-NCRV, VARA-BNN en AVRO-TROS."

"Deze zes omroepen zitten op dezelfde manier in de wedstrijd en streven naar een vereenvoudiging van het omroepbestel."

VPRO

De VPRO gaat alleen verder in het omroepbestel. De omroep liet vrijdag weten dat hij wil blijven voortbestaan als zelfstandige omroep. Wel wil de VPRO productioneel en redactioneel samenwerken met verwante omroepen.

De VPRO heeft de afgelopen maanden met de AVRO onderzocht of samenwerking en fusie mogelijk zouden zijn. Vooral in hun kunst- en cultuurprogramma's zagen beide omroepen raakvlakken. ''Die gesprekken leidden niet tot een gezamenlijk gedragen fusieperspectief’’, aldus de VPRO.

De VPRO laat de minister weten voor een omroepbestel te zijn met drie algemene omroepen, drie meer specifieke omroepen zoals de VPRO en EO en twee taakorganisaties. Daarmee doelt de VPRO op de NOS en NTR, omroepen die een wettelijke taak hebben zoals omschreven in de mediawet. Volgens de VPRO zou zo’n bestel de pluriformiteit moeten waarborgen.