AMSTERDAM - Advocaat Bram Moszkowicz heeft maandag voor de rechtbank in Amsterdam uitgebreid verhaald van een juridisch complot dat volgens hem tegen zijn cliënt Geert Wilders is gesmeed.

Rode draad in het betoog was dat diverse personen uit de rechterlijke macht zich niet hebben gehouden aan de gouden regel dat een verdachte onschuldig is tot het tegendeel is bewezen en zich met de zaak hebben bemoeid.

Alles bij elkaar geeft het ''een weinig verheffend beeld'', aldus Moszkowicz.

Hoewel het Openbaar Ministerie (OM) volgens de advocaat ''part noch deel'' heeft aan het complot, zou het toch de last ervan moeten dragen.

Er is zoveel fout gegaan en Wilders' belangen zijn zodanig geschaad dat de rechtbank het OM niet-ontvankelijk zou moeten verklaren.

Schalken

Vooral raadsheer Tom Schalken van het gerechtshof Amsterdam kreeg er weer flink van langs. Hij schreef mee aan de beschikking waarin het hof begin januari 2009 het OM opdracht gaf de PVV-leider te vervolgen.

Die beschikking was eigenlijk al een veroordeling, aldus Moszkowicz. ''Het hof heeft ondubbelzinnig een voorschot genomen op een veroordeling door de rechtbank.''

Volgens de raadsman was het vooral Schalkens persoonlijke afkeer van Wilders die in de beschikking doorklonk.

Jansen

Want Schalken heeft ook geprobeerd een pro-Wildersdeskundige, arabist Hans Jansen, te beïnvloeden, meent Moszkowicz. Dat zou tijdens het geruchtmakende etentje in mei 2010 zijn geweest.

Zowel Schalken als de gastheer, Bertus Hendriks, hebben in het getuigenbankje verklaard dat Jansen als dinergast was uitgenodigd om over de islam praten. Moszkowicz gelooft daar niets van.

Brainwave

De rechtbank had net bepaald dat Jansen als deskundige zou worden gehoord, toen Bertus Hendriks begin februari de 'brainwave' kreeg Jansen uit te nodigen.

Het ging dus wel degelijk specifiek om het Wildersproces. ''Er is over nagedacht door dat stelletje eters'', aldus Moszkowicz.

Behalve Schalken hebben nog meer juristen hun mening gegeven over de zaak. Moszkowicz vindt dat elke jurist die met de zaak te maken heeft of nog kan krijgen, zijn mond erover moet houden.

Inmenging

Dat geldt ook voor de adviseur van de Hoge Raad en de president van de Hoge Raad die zich erover hebben uitgelaten. ''Dat is inmenging in een lopende strafzaak'', bezwoer Moszkowicz de rechtbank. ''Vindt u het gek dat Wilders zich bevooroordeeld behandeld voelt?''

Het OM vindt dat het niet gestraft moet worden voor gedrag van anderen dat eventueel schadelijk zou kunnen zijn in de strafzaak tegen Wilders. Officier van justitie Birgit van Roessel zei dat een niet-ontvankelijkheidsverklaring buiten proportie zou zijn.

Etentje

Van Roessel verklaart over de zaak Schalken dat het goed kan zijn dat tijdens het beruchte etentje een discussie is ontstaan over de beschikking van het hof. En zoals het in elke discussie gaat, zal zijn geprobeerd elkaar ergens van te overtuigen, aldus de aanklaagster.

Maar voor het OM staat niet vast dat sprake is geweest van beïnvloeding van een getuige zoals dat in de strafwet staat omschreven.

Als er al een schending is geweest van de onschuldpresumptie (iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen), dan kan de rechtbank die nog rechtzetten in de uitspraak. Als die er al komt, want eerst moet de rechtbank beslissen op een betoog van Moszkowicz, over het feit dat hij vindt dat de rechtbank het OM niet-ontvankelijk moet verklaren.

Die beslissing valt op 23 mei. Als Moszkowicz gelijk krijgt, stopt het proces.

Geert Wilders voor de rechtbank