MOERDIJK - De verzekering van Chemie-Pack in Moerdijk is onvoldoende om alle schade door de enorme brand op 5 januari te dekken. Jurist Jochum Zijlmans van het havenschap Moerdijk heeft dat vrijdag gezegd.

Het havenschap heeft inzage gehad in de verzekeringspolissen die Chemie-Pack van de rechter moest overhandigen aan Rijkswaterstaat.

Tot Chemie-Pack de verzekeringspapieren overhandigde, gingen de diverse gedupeerde overheden (Rijkswaterstaat, gemeente, waterschap en havenschap) ervan uit dat het bedrijf minimaal was verzekerd, tot een bedrag van 5 miljoen euro. Hun totale schade is geraamd op minstens 40 miljoen euro.

Iets positiever

Exacte cijfers willen Rijkswaterstaat en het havenschap na inzage in de polissen niet noemen maar Zijlmans zegt dat het beeld iets positiever is dan werd verondersteld. Het havenschap vindt het niet zinvol om beslag te leggen op het verzekeringsgeld van Chemie-Pack zoals het waterschap Brabantse Delta wel deed.

Chemie-Pack gaat niet in op vragen over de verzekering.

Bluswater

Het verontreinigde bluswater van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk dat drie maanden geleden in het Zeeuwse Sluiskil werd opgeslagen, is weer op weg terug naar Moerdijk. Dat heeft de provincie Zeeland vrijdag laten weten.

Ongeveer 7500 kuub bluswater werd opgeslagen bij Heros, zolang het niet kon worden verwerkt. De tanker die het water vervoert, wordt streng gecontroleerd door het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Tijdens de opslag zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd, meldt de provincie.

Het water zal nu worden verwerkt bij de Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM).