AMSTERDAM - Het aantal posten voor spoedeisende hulp zou met de helft omlaag kunnen. Als de norm van 45 minuten aanrijtijd wordt gehanteerd, zouden 58 van de 105 posten gesloten kunnen worden.

Dat blijkt uit berekeningen gemaakt in opdracht van de NOS.

Eind maart gaf minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) in een debat aan dat het aantal posten wat haar betreft omlaag kon. Voorwaarde is wat haar betreft wel dat een ambulance binnen drie kwartier na een melding met een patiënt in het ziekenhuis kan zijn.

Een consultancybureau berekende in opdracht van de NOS dat bij het strikt hanteren van deze norm er maar 47 posten voor spoedeisende hulp nodig zijn. Doordat er in dichtbevolkte gebieden waarschijnlijk meer eerstehulpposten nodig zijn, zal het werkelijke aantal vermoedelijk iets hoger liggen.

Aantal posten

Al enige tijd wordt er gediscussieerd over het terugbrengen van het aantal posten voor spoedeisende hulp. Het zou kosten besparen en de kwaliteit bevorderen. Dat laatste zou komen doordat het aantal behandelingen per post stijgt, waardoor bijvoorbeeld meer specialisten kunnen worden aangenomen.

Een ambtelijke werkgroep heeft vorig jaar berekend dat het terugbrengen van het aantal posten tot zestig 260 miljoen euro per jaar kan besparen. Het aantal mensen dat buiten de 45 minutennorm valt neemt daardoor wel toe.

In het rapport van de werkgroep is te lezen dat op dit moment ruim 45 duizend mensen te ver van een post voor spoedeisende hulp wonen. Dat aantal zou oplopen tot ongeveer zestigduizend.