DEN HAAG - Geweld tegen scheidsrechters wordt flink zwaarder bestraft. Dat staat in het actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Justitie kan bij geweld tegen arbiters op het sportveld een beduidend zwaardere straf eisen, vergelijkbaar met straffen bij geweld tegen ambtsdragers.

In de opleiding van trainers en coaches krijgt het omgaan met lastig gedrag en het stellen en handhaven van grenzen een vaste plek.

En voor iedereen op en rond het veld moeten duidelijke gedragsregels komen, zo luiden enkele punten uit het actieplan dat voor een veiliger sportklimaat moet zorgen.

Opstelten

Schippers en haar collega-minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) benadrukken dat het kabinet Nederland veiliger wil maken en dat daar bijhoort dat mensen kunnen sporten zonder initimidatie of geweld.

Schippers: ''Sporten is leuk en we willen het met z'n allen ook leuk houden. Met dit actieplan wordt het 'game, set and match' voor sportief gedrag op en rond het veld.''

In de praktijk zijn er volgens de bewindslieden veel incidenten op en rond de velden die te vaak de sfeer verzieken. Te denken valt aan scheldpartijen, discriminerende spreekkoren, vechtpartijen, bedreigingen en het molesteren van scheidsrechters.

Aan het actieplan, waarvoor Schippers tot en met 2016 elk jaar 7 miljoen euro uittrekt, hebben ook NOC*NSF, KNVB, KNHB, gemeenten en MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening meegewerkt.

Spreekkoren

De clubs zijn in het plan nadrukkelijk aan zet. Zo wordt bezien of tuchtcommissies en sportverenigingen aangifte kunnen doen in plaats van het slachtoffer. En ook bij ontoelaatbare spreekkoren moet de club aangifte doen. Bovendien zou voor een wedstrijd duidelijker moeten worden afgesproken wat wel en niet wordt getolereerd.

Sportbonden en besturen moeten de vrijwilligers bij de club steunen als die ongewenst gedrag of excessen aanpakken. En de clubs worden betrokken bij het integrale veiligheidsbeleid. Als een gemeente een buurt veiliger wil maken, worden ook de sport- en andere verenigingen daarbij betrokken.

 Strafmaat

De VVD vindt dat het verschil in strafmaat tussen amateur- en profsporters moet verdwijnen. Dat stelde het liberale Tweede Kamerlid Bart de Liefde vrijdag in reactie op het actieplan.

Volgens De Liefde staan daar veel goede maatregelen in, maar gaat het niet ver genoeg. Het is hem vooral een doorn in het oog dat amateurs die hun boekje te buiten gaan vaak hogere straffen krijgen dan profsporters.

''Dan heb ik het over vergrijpen als het geven van een kopstoot, schoppen, slaan of bijten. Zaken die niets met sport te maken hebben. Gelijke monniken, gelijke kappen. Profsporters hebben een voorbeeldfunctie, daar past geen lichtere straf bij'', aldus het Kamerlid.

Ook sportbonden moeten volgens hem geweld op dezelfde manier bestraffen. Het mag niet uitmaken of er een kopstoot bij voetbal of korfbal wordt gegeven.