BREDA - Het waterschap Brabantse Delta heeft op de dag na de brand die Chemie-Pack in Moerdijk verwoestte terecht bestuursdwang toegepast bij het chemiebedrijf.

De rechter in Breda heeft dat donderdag bepaald in een kort geding dat Chemie-Pack tegen het waterschap had aangespannen.

Het waterschap paste bestuursdwang toe om direct zelf te kunnen beginnen met het opruimen van de verontreiniging in de sloten door het bluswater. Vanwege de risico's voor de volksgezondheid kon niet worden gewacht tot Chemie-Pack dat zelf deed.

Volgens het voorlopige oordeel van de rechtbank is Chemie-Pack schuldig aan de verontreiniging. Als Chemie-Pack de schuld bij de brandweer legt, is dat het waterschap niet aan te rekenen, aldus de uitspraak.

Rekening

Het waterschap legt de rekening voor de schoonmaak neer bij Chemie-Pack (naar schatting 14 miljoen euro). Volgens de rechter is dat terecht en heeft Chemie-Pack onvoldoende aangetoond dat er omstandigheden zijn waardoor de kosten niet voor haar rekening zijn.

De bestuursrechter acht zich onbevoegd om uitspraken te doen over beslag dat het waterschap heeft gelegd op het verzekeringsgeld van Chemie-Pack. Later donderdagmiddag dient bij de civiele rechter een kort geding over opheffing van het beslag.

Chemie-Pack zegt in acute geldnood te komen als het beslag gehandhaafd blijft.

Toekomst

Daarnaast heeft de rechter bepaald dat Chemie-Pack voor vrijdagmiddag maart 14.00 uur nader moet onderbouwen dat het bedrijf toekomst heeft als de komende drie maanden de lonen van de 42 werknemers kunnen worden betaald.

Het waterschap heeft beslag gelegd op eventueel uit te keren verzekeringsgeld na de brand bij Chemie-Pack op 5 januari om de kosten terug te krijgen die zijn gemaakt om de verontreiniging door het bluswater op te ruimen.

Chemie-Pack zegt dat het beslag de uitkering van de salarissen volgende week in de weg staat en een faillissement dreigt.