DEN HAAG - Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) gaat streng toezien op concurrentie tussen regionale opleidingencentra (roc's).

Dat meldde de bewindsvrouw woensdag in de Tweede Kamer. Waar nodig wil de minister de opleidingen dwingen beter samen te werken. ''Ik erger me namelijk enorm aan de onnodige concurrentie.''

Volgens de minister worden er te vaak dezelfde opleidingen in eenzelfde regio aangeboden, waar een enkele opleiding volstaat.

Volgens Van Bijsterveldt moet het onderwijsaanbod in alle regio's effectief worden geregeld. ''Waar nodig gebeurt dat met autoriteit", aldus de minister.

Onafhankelijke stichting

Een onafhankelijke stichting met daarin mensen uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven moet op een betere samenwerking gaan toezien.

De minister bekijkt daarnaast nog de mogelijkheden om met nadere regelgeving versnippering tegen te gaan.

Debat

Van Bijsterveldt deed haar uitspraken tijdens een debat over de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het kabinet wil niet alleen strenger toezicht, het wil ook onder meer 150 miljoen euro uittrekken voor meer lesuren en een betere begeleiding in het eerste jaar van het mbo.

Ook komen er landelijke referentieniveaus voor Nederlands en rekenen/wiskunde en komt er een landelijk mbo-examen Engels.

De duur van opleidingen op mbo-niveau worden waar mogelijk met een jaar verkort naar drie jaar. Van een stelselwijziging is volgens Van Bijsterveldt geen sprake.

Mbo

''Het is goed om weer over het mbo te spreken", stelde Van Bijsterveldt verheugd. ''Het mbo moet namelijk aantrekkelijker worden. De positie van de vakman ligt ons na aan het hart."

Te veel vmbo-leerlingen verkiezen volgens de minister na het behalen van hun diploma het havo boven het mbo als vervolgstudie. Volgens Van Bijsterveldt moet het mbo een meer gedegen concurrent worden van het havo.

Vooralsnog krijgt de minister vanuit de Kamer groen licht om haar plannen uit te werken.