DEN HAAG - De opgestapte directeur van de hulporganisatie SNV, Dirk Elsen, heeft bij zijn vertrek ruim 134.600 euro meegekregen.

Staatssecretaris Ben Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking is daar niet blij mee, zei hij woensdag in een overleg met de Tweede Kamer. Maar een gang naar de kantonrechter was volgens hem duurder uitgevallen.

Ook regeringspartij VVD, gedoogpartner PVV en de grootste oppositiepartij PvdA zijn niet te spreken over de ''riante vertrekregeling'', zoals VVD-Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff de afspraken betitelde.

Volgens hem is door SNV naar buiten toe de suggestie gewekt dat Elsen vrijwillig was opgestapt na een reeks publicaties over onder meer vriendjespolitiek, te hoge salarissen van de top en mogelijk onterechte dienstreizen.

Wederzijds goedvinden

Knapen wees erop dat Elsen in overleg met de raad van toezicht ''met wederzijds goedvinden'' is vertrokken en dat er geen sprake van is dat hij ontslag heeft genomen.

De vergoeding is volgens de bewindsman gebaseerd op het gereduceerde salaris. Elsen verdiende aanvankelijk ruim 182.000 euro per jaar.

Pas na politieke druk besloot SNV de directiesalarissen terug te brengen onder de norm van 124.000 bruto per jaar.

Schoon schip

De Kamer vindt dat SNV echt schoon schip moet maken, nu behalve Elsen ook de voorzitter van de raad van toezicht, Lodewijk de Waal, is vertrokken.

Alleen dan kan de organisatie volgens de SP nog in aanmerking komen voor subsidie. Wat de PVV betreft, gaat er geen cent belastinggeld meer naar SNV.

Subsidie

De VVD is er nog niet uit of de ontwikkelingsorganisatie nog subsidie moet krijgen. De PvdA pleitte voor een cultuuromslag om tot versobering te komen. Ook het CDA drong aan op een soberder manier van werken.

De SNV kreeg tussen 2002 en 2006 400 miljoen euro subsidie en van 2007 tot 2015 in totaal bijna 800 miljoen euro. Die algemene subsidie stopt in 2015, kondigde Knapen aan.

Wel zou de SNV dan nog overheidsgeld voor bepaalde programma's kunnen krijgen. Tussentijdse stopzetting van subsidie aan de organisatie is volgens de staatssecretaris onverantwoord.

Gedragscode

De SNV, die ongeveer 1400 medewerkers in 35 ontwikkelingslanden heeft, komt volgens Knapen binnen enkele maanden met een gedragscode integriteit en een klokkenluidersregeling.

Met name de SP en de PVV vonden dat Knapen te laks is geweest in de kwestie.