DEN HAAG - Jeugdzorg Nederland gaat ervan uit dat al zijn leden hun dossiers en archieven zullen openen voor de commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik in de jeugdzorg.

De onderzoekers kunnen de gegevens daaruit vertrouwelijk gebruiken om te achterhalen of er in het verleden sprake is geweest van seksueel misbruik in instellingen en in pleeggezinnen of dat zich dat nu nog voordoet.

Dat heeft de commissie-Samson woensdag gemeld. Jeugdzorg Nederland heeft zijn leden opgeroepen mee te werken aan het onderzoek. De organisatie verwacht dat alle 61 instanties voor Jeugd & Opvoedhulp dat ook zullen doen.

Mede op grond van de informatie over slachtoffers, plegers en de context waarin het misbruik plaatsvond, proberen de onderzoekers de aard en omvang van het seksueel misbruik van 1945 tot nu in beeld te brengen.

Als ze met oud-pupillen, leidinggevenden, hulpverleners, groepsleiders of pleegzorgbegeleiders willen spreken, zal Jeugdzorg Nederland daar ook volledig aan meewerken, aldus de organisatie. Onderzocht wordt onder meer hoe alle instanties hebben gereageerd op signalen van seksueel misbruik.

Vijfhonderd meldingen

Bij het meldpunt van de commissie-Samson zijn inmiddels ongeveer vijfhonderd meldingen binnengekomen. Dat aantal zal volgens de commissie waarschijnlijk nog toenemen. Op grond van de meldingen tot nu toe is de aard van het misbruik ''ernstig'' te noemen.

Vorig jaar werden 36 zaken overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM) om te onderzoeken of er nog strafrechtelijke vervolging mogelijk is.

Gedagvaard

In vijf van de vijftien zaken die justitie al heeft beoordeeld, is een verdachte gedagvaard. Een andere zaak leidde al tot een veroordeling. Dit jaar heeft de commissie tot nu toe drie zaken aan het OM overgedragen.

Veel mensen die zich bij de commissie melden, hebben behoefte aan hulp. Slachtofferhulp Nederland begeleidt nu zestien mensen. Elf anderen hebben die hulp al gehad en veertig mensen hebben eenmalig contact gehad.

''Mensen hebben daardoor uitgebreider hun verhaal kunnen vertellen, een begin gemaakt met verwerking of therapie'', schrijft de commissie, die naar verwachting medio volgend jaar het eindrapport presenteert.