DEN HAAG - Individuele radicaliserende personen die opeens tot geweld kunnen overgaan, vormen volgens de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) één van de onvoorspelbaarste en moeilijkst in beeld te krijgen gevaren. Het is daarom lastig ze tijdig te kunnen stoppen.

In de Nationale Contraterrorismestrategie 2011-2015 die dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd, worden maatregelen gemeld die het mogelijk moeten maken dit soort mensen sneller te herkennen en zodoende tijdig in te grijpen.

De bekendste voorbeelden zijn Volkert van der G., die op 6 mei 2002 Pim Fortuyn uit politiek motief doodschoot en Mohammed B. Hij vermoordde Theo van Gogh in de ochtend van 2 november 2002 in de Amsterdamse Linnaeusstraat.

'Gevaar reëel'

Het gevaar van radicaliserende eenlingen is nu nog steeds heel reëel, concludeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) dinsdag in een toelichting op het strategische plan.

Hoe moeilijk de opsporing van deze mensen ook is, de overheid moet zich volgens hem inspannen om een systeem te ontwikkelen die de kans vergroot dat de radicale eenling op tijd in beeld komt.

Dat betekent dat lokale overheden hun informatiepositie moeten verbeteren, alerter moeten worden en hun informatie snel moeten delen met opsporings- en inlichtingendiensten.

'Bron van zorg'

Er is ook nog verder onderzoek naar deze vorm van dreiging noodzakelijk, blijkt uit de notitie. Die kennis is hard nodig om de motivatie, de belevingswereld en het moment waarop iemand geweld gebruikt, beter te leren begrijpen en te herkennen. De radicale eenling is echt ''een bron van zorg'', meldt het rapport.

Een andere belangrijke ontwikkeling in de terrorismebestrijding wordt de aandacht voor internet.

Veel van de dreiging en slagkracht van moslimterrorisme wordt gegenereerd via internet, staat in het stuk: ''Omdat terrorisme voor een zeer groot deel uit propaganda bestaat, zet Nederland zich in om samen met andere landen extremistische websites aan te pakken en tegengeluiden te stimuleren.''