ZAANDAM - Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaat donderdag om tafel met de belangenvereniging van brandweervrijwilligers VBV om te spreken over de regionaliseringsplannen voor de brandweer.

Dit zei hij maandagavond tijdens een toespraak bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in Zaandam.

De minister zei maandag direct een afspraak te hebben ingepland met de VBV nadat hij had vernomen dat de vereniging vreest voor een leegloop onder vrijwillige brandweerlieden wanneer de brandweer regionaliseert.

Opstelten gaf aan heel andere signalen te hebben ontvangen van vrijwilligers. ''Vrijwilligers beseffen dat veranderingen nodig zijn en willen graag experimenteren'', meldde de minister.

''Ik merk dat ze voordelen zien in de regionaliseringsplannen omdat de kleinere korpsen dan juist versterken. Ik ben echter blij met kritische geluiden en ga daarom graag in gesprek met de belangenvereniging. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk en we moeten ze koesteren.''

Plannen

Opstelten sprak maandag in Zaandam met de regionale brandweercommandanten en vervolgens met de korpschef, officier van justitie en de burgemeesters van negen gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Aansluitend lichtte hij zijn plannen toe voor tientallen wethouders en raadsleden van deze gemeenten.

Volgens de minister is de regio Zaanstreek-Waterland nog niet eensgezind over de te varen ‘brandweerkoers’. Sommige betrokkenen willen nog geen regionaliseringsstappen zetten, anderen juist wel. Opstelten adviseerde het laatste.

''Het is niet de vraag óf de brandweer gaat regionaliseren, maar hoé. Daarom is het verstandig er nu alvast op in te spelen, want dan heb je meer invloed op de uitvoering.”