DEN HAAG - In het verkeer zijn vorig jaar 640 mensen om het leven gekomen. Dat is 11 procent minder dan in 2009, toen er 720 doden vielen.

Dit blijkt uit maandag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De dalende trend van de afgelopen jaren zet door. Er zijn vooral minder slachtoffers onder personen jonger dan 40 jaar en onder fietsers en automobilisten.

Voetgangers vormen de enige groep weggebruikers waarbij het aantal licht is gestegen. Vorig jaar vonden 72 voetgangers de dood in het verkeer. Meer dan 60 procent van hen was 50 jaar of ouder.

Personenauto's

De meeste verkeersdoden zijn inzittenden van personenauto’s. Vorig daalde hun aantal met 50 tot 246. Het aantal fietsers dat omkwam, ging naar beneden van 185 naar 162.

Opvallend is dat in de ‘stapnachten’ in het weekeinde verkeersdeelnemers van 15 tot 30 jaar een ruim drie keer hoger risico op een dodelijk verkeersongeluk lopen dan op andere momenten van de week.

Het aantal verkeersdoden tijdens die nachten bleef constant, terwijl het aantal verkeersdoden tijdens de rest van de week daalde.

Daling

De sterfte door verkeersongevallen vertoont al sinds het midden van de jaren zeventig een dalende trend. Destijds kwamen meer dan drieduizend mensen per jaar om in het verkeer.

Halverwege de jaren zeventig werden de autogordel en de bromfietshelm verplicht. Sinds 1972 (het jaar met de meeste verkeersdoden) is het aantal dodelijke slachoffers in het verkeer met 80 procent gedaald.

Schulz

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) is blij met de daling van het aantal verkeersdoden. ''Ik ben verheugd dat het aantal verkeersdoden daalt en blijf me hard inzetten om dit aantal verder terug te brengen'', beloofde de VVD-bewindsvrouw maandag.

''Prioriteit is het hard optreden tegen verkeersovertreders en het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen en fietsers. Want iedere dode is er één te veel.''

Het kabinet wil het aantal verkeersdoden terugbrengen tot maximaal vijfhonderd in 2020, zoals vermeld in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Maatregelen om dit doel te bereiken staan in het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2012, dat deze maand naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Vertekend beeld

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zet vraagtekens bij de registratie van verkeersdoden door de politie. Volgens de SWOV geven de cijfers een vertekend beeld. ''Wij hebben zeer serieuze aanwijzingen dat de politie sinds eind 2009 een stuk minder nauwkeurig is met het registeren van verkeersslachtoffers’’, stelt een zegsman.

Het registreren van gewonden en doden als gevolg van ongevallen in het verkeer heeft volgens de SWOV minder prioriteit gekregen. Daardoor belt de politie volgens het instituut niet altijd meer goed na of een gewonde in het ziekenhuis is overleden of niet.

Stijging gewonden

Het vermoeden van de SWOV wordt nog versterkt doordat het aantal gewonden bij verkeersongevallen wel is gestegen. ''Er is geen reden om aan te nemen dat er percentueel een kleinere groep van deze gewonden sterft dan voorheen.’’

De zegsman beklemtoont overigens dat het ''geen verwijt aan de politie is: we begrijpen dat de werkdruk steeds hoger wordt. Maar het is in het belang van zowel publiek als overheid als de cijfers wel kloppen.’’

De SWOV gaat er bij politie, justitie en ministerie op aandringen snel om de tafel te gaan zitten om dit probleem te bespreken.