AMSTERDAM - Een meerderheid van de Nederlanders is voorstander van een invoerverbod voor vlees van dieren die in het buitenland onverdoofd ritueel zijn geslacht. Ruim de helft (55 procent) is voor zo'n verbod. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Vooral aanhangers van de PVV en de SP willen een dergelijk verbod. Respectievelijk 82 en 69 procent is voor. De helft van de CDA-stemmers vindt dat ritueel geslacht vlees wel mag worden ingevoerd.

De Tweede Kamer besprak afgelopen week een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren waardoor onverdoofd ritueel slachten wordt verboden.

Hiervoor tekent zich een meerderheid af. Een eventueel verbod is tegen het zere been van joden en moslims, omdat zij volgens hun geloof alleen koosjer en halal vlees mogen eten. De christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP kregen voor elkaar dat er een hoorzitting komt voordat over de wet wordt gestemd.

Godsdienst

Zeven op de tien Nederlanders staan achter het verbod op onverdoofd ritueel slachten, zo blijkt verder uit de peiling. Een even groot aantal vindt dit geen aantasting van de vrijheid van godsdienst.

Opvallend is dat 65 procent van de aanhangers van het CDA, dat tegen het wetsvoorstel is, het verbod op onverdoofd ritueel slachten steunt. Van hen vindt 63 procent dat moslims en joden niet worden aangetast in hun vrijheid van geloofsuiting.

Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) zei woensdag nog geen knoop te hebben doorgehakt over de initiatiefwet. Hij twijfelt er niet aan dat onverdoofd ritueel slachten zorgt voor extra dierenleed, maar hecht ook aan de vrijheid van geloof die in Nederland in de grondwet is vastgelegd. Hij is er nog niet uit en sprak van een 'lastige afweging'.